> วิธีการรักษาคุณภาพของนาฬิกา > วิธีใช้การขยายสายนาฬิกาสำหรับนักดำน้ำ

วิธีใช้การขยายสายนาฬิกาสำหรับนักดำน้ำ

หากสายนาฬิกาโลหะของคุณมีฟังก์ชันการขยายสายนาฬิกาสำหรับนักดำน้ำ (Diver Extender) คุณสามารถปรับความยาวของสายนาฬิกาได้อย่างง่ายดาย
ซึ่งจะมีประโยชน์มากเมื่อคุณสวมนาฬิกากับชุดประดาน้ำหรือเสื้อผ้ากันหนาว

 1. ยกแผ่นปิดขึ้น

 2. Diver Extender-1 + How to use Diver extender-1

  แผ่นปิด

 3. ขณะที่ดันปุ่มกด ให้เปิดตะขอขึ้น

 4. หลังจากยกตะขอขึ้นแล้ว ให้ดันบานพับกลับไปที่ตำแหน่งปกติเพื่อความปลอดภัย

  Diver Extender-2 + How to use Diver extender-2

  ตะขอ

  ปุ่มกด

 5. เปิดส่วนพับได้สองส่วนของตัวขยายสายสำหรับนักดำน้ำตามทิศทางของลูกศร

 6. อาจต้องใช้แรงบ้างเพื่อเปิดส่วนที่พับได้ และจะมีเสียงคลิกเมื่อเปิดออก

  Diver Extender-3 + How to use Diver extender-3

  ส่วนพับได้สองส่วนของตัวขยายสายสำหรับนักดำน้ำ

 7. เลื่อนฝาครอบด้านบนของส่วนตัวขยายสายสำหรับนักดำน้ำตามทิศทางลูกศร จากนั้นดึงขึ้นเพื่อขยายส่วนพับสองส่วนของตัวขยายสายสำหรับนักดำน้ำให้สุด

 8. Diver Extender-4 + How to use Diver extender-4

  ฝาปิดด้านบนของตัวขยายสายสำหรับนักดำน้ำ

 9. วางนาฬิกาบนข้อมือของคุณแล้วปิดตะขอ (5-1) ก่อนจึงปิดแผ่นปิด (5-2)

 10. หากต้องการพับตัวขยายสายสำหรับนักดำน้ำขึ้น ให้ย้อนกลับขั้นตอนด้านบน เมื่อส่วนฝาพับสองส่วนของตัวขยายสายสำหรับนักดำน้ำถูกพับขึ้นอย่างสมบูรณ์ จะมีเสียงคลิกในลักษณะเดียวกับเมื่อเปิดขึ้น

  Diver Extender-5 + How to use Diver extender-5

  แผ่นปิด
  (5-2)

  ตะขอ
  (5-1)