> วิธีการรักษาคุณภาพของนาฬิกา > วิธีใช้ตัวปรับนำสำหรับนักดำน้ำ

วิธีใช้ตัวปรับนำสำหรับนักดำน้ำ

หากสายนาฬิกาโลหะของคุณมีฟังก์ชันตัวปรับสำหรับนักดำน้ำ (Diver Adjuster) คุณสามารถปรับความยาวของสายนาฬิกาได้อย่างง่ายดาย
ซึ่งจะมีประโยชน์มากเมื่อคุณสวมนาฬิกากับชุดประดาน้ำหรือเสื้อผ้ากันหนาว

 1. ยกบานพับขึ้นประมาณ 90° จนกระทั่งตั้งตรง จากนั้นกดแผ่นปิดลงอีกประมาณ 20° และกดค้างไว้เบาๆ

 2. ขณะทำเช่นนั้นระวังอย่าใช้แรงบังคับไปที่บานพับมาก แม้ว่าคุณจะรู้สึกว่ามีแรงต้านเล็กน้อย แต่การทำเช่นนี้ต้องการใช้แรงเพียงเล็กน้อย

  Diver Adjuster-1 + How to use Diver adjuster-1

  แผ่นปิด

  20°

  90°

 3. ดึงสายนาฬิกาเบาๆ ที่ด้าน 6 นาฬิกาของนาฬิกาตามเส้นโค้งของสายนาฬิกา เพื่อดึงตัวเลื่อนออกมา

 4. การทำเช่นนี้ต้องการใช้แรงเพียงเล็กน้อย ระวังอย่าใช้แรงบังคับไปที่สายนาฬิกามาก

  สามารถเลื่อนตัวเลื่อนออกมาได้ประมาณ 30 มม. ระวังอย่าดึงออกมาเกินขีดจำกัดนี้

  Diver Adjuster-2 + How to use Diver adjuster-2

  สายนาฬิกาที่ด้าน 6 นาฬิกา

 5. ในขณะที่ดันปุ่มกด ยกตะขอขึ้นเพื่อ ปลดล็อกหัวสายนาฬิกาและวาง นาฬิกาบนข้อมือของคุณ

 6. Diver Adjuster-3 + How to use Diver adjuster-3

  ตะขอ

  ปุ่มกด

 7. ปิดตะขอลงก่อน (4-1) จากนั้นค่อยปิดแผ่นปิด (4-2)

 8. Diver Adjuster-4 + How to use Diver adjuster-4

  แผ่นปิด
  (4-2)

  ตะขอ
  (4-1)

 9. จับสายนาฬิกาทั้งสองข้างเพื่อปรับความยาวของตัวเลื่อนจนกว่าจะพอดีกับข้อมือของคุณ

 10. Diver Adjuster-5