> วิธีการรักษาคุณภาพของนาฬิกา > การแก้ปัญหา

การแก้ปัญหา

นาฬิกาหยุดเดิน

ไขลานสปริงหลักไม่ได้

ไขลานนาฬิกาตาม วิธีการไขลานสปริงหลัก และตั้งเวลา หากนาฬิกายังไม่ทำงาน ให้ติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้

นาฬิกาเดินเร็วขึ้น/ช้าลง

นาฬิกาถูกทิ้งไว้ในสถานที่ที่มีอุณภูมิสูงหรือต่ำมากเป็นเวลานาน

ความแม่นยำตามปกติจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อนาฬิกากลับสู่อุณหภูมิปกติ นาฬิกาได้รับการตั้งค่าเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อสวมใส่บนข้อมือของคุณ ภายใต้ช่วงอุณหภูมิปกติระหว่าง 5°C และ 35°C

นาฬิกาวางไว้ใกล้กับวัตถุที่มีสนามแม่เหล็กแรงมาก

ความเที่ยงตรงไม่สามารถกู้คืนมาได้ การกู้คืนความเที่ยงตรงดั้งเดิมจำเป็นต้องมีการล้างอำนาจแม่เหล็ก (ซ่อมแซม) โปรดติดต่อร้านค้าปลีกที่ซื้อนาฬิกา

คุณทำนาฬิกาตก กระแทกกับพื้นผิวแข็ง หรือสวมใส่ในขณะที่เล่นกีฬา
นาฬิกาได้รับแรงสั่นสะเทือนรุนแรง

หลังจากตั้งเวลาแล้วนาฬิกายังคงเดินไม่ตรง ให้ติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้

นาฬิกาไม่ได้รับการยกเครื่องนานกว่า 3 ปี

ติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้

วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ เวลา 12:00 น.

ตั้งค่า AM/PM ไม่ถูกต้อง

เลื่อนเวลาไปอีก 12 ชั่วโมง

หน้าปัดมีอาการเบลอ

มีน้ำปริมาณเล็กน้อยเข้าไปในนาฬิกาเนื่องจากการเสื่อมสภาพของยางกันรั่ว ฯลฯ

ให้ติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้

สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น โปรดติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้