> วิธีการรักษาคุณภาพของนาฬิกา > ความแม่นยำของกลไกนาฬิกา

ความแม่นยำของกลไกนาฬิกา

ความแม่นยำของนาฬิกาเชิงกลระบุด้วย “อัตรารายวัน”

ความแม่นยำของนาฬิกาเชิงกลอาจไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดความถูกต้องเนื่องจากการเพิ่ม/ลดการเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งของนาฬิกาซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน เช่น ระยะเวลาที่สวมใส่นาฬิกาบนข้อมือ, การเคลื่อนไหวของแขน และไม่ว่าจะเป็นการไขลานเต็มที่หรือไม่ ฯลฯ

การเพิ่ม/ลดเชิงกลของนาฬิกาไม่ได้วัดจากอัตรารายวัน แต่วัดจากอัตรารายวันของหนึ่งสัปดาห์หรือมากกว่านั้น

ความแม่นยำจะแปรผันตามอุณหภูมิ

ชิ้นส่วนที่ประกอบขึ้นเพื่อความแม่นยำของนาฬิกาเชิงกลทำจากโลหะ เป็นที่ทราบกันดีว่าโลหะจะขยายตัวหรือหดตัวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ เนื่องมาจากคุณสมบัติของโลหะเอง ซึ่งจะส่งผลต่อความแม่นยำของนาฬิกา นาฬิกาเชิงกลมักจะเดินช้าลงในที่ที่อุณหภูมิสูง ในขณะที่มักจะเดินเร็วขึ้นในที่ที่อุณหภูมิต่ำ

สภาวะการไขลานสปริงหลักและความแม่นยำ

เพื่อที่จะปรับปรุงความแม่นยำ สิ่งสำคัญคือจะต้องจัดหาพลังงานสม่ำเสมอเพื่อความสมดุลที่ควบคุมความเร็วของเฟือง แรงขับเคลื่อนของสปริงหลักที่ทำให้นาฬิกาเชิงกลแตกต่างกันไปเมื่อไขลานจนเต็มและในขณะก่อนที่จะหมดลาน ในขณะที่สปริงหลักคลายตัวลง พลังงานจะอ่อนกำลังลง
สามารถทำให้ความแม่นยำค่อนข้างคงที่ได้โดยการสวมนาฬิกาบนข้อมือบ่อยๆ เพื่อการไขลานอัตโนมัติและไขลานสปริงหลักทุกๆ วันในเวลาที่กำหนดเพื่อเคลื่อนไหวนาฬิกาเป็นประจำสำหรับเครื่องแบบไขลานเชิงกล

ผลกระทบของแม่เหล็ก

เมื่อได้รับผลกระทบจากแม่เหล็กที่แรงมากจากภายนอก นาฬิกาเชิงกลอาจเดินช้าลง/เร็วขึ้น ชิ้นส่วนของนาฬิกาอาจกลายเป็นแม่เหล็กขึ้นอยู่กับขอบเขตของผลกระทบ
ในกรณีเช่นนี้ให้ติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้ เพราะนาฬิกาจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม รวมถึงการล้างอำนาจแม่เหล็ก