> วิธีการใช้งาน > ข้อควรระวังในการใช้งาน

ข้อควรระวังในการใช้งาน

caution คำเตือน

โปรดทราบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบร้ายแรง เช่น การบาดเจ็บสาหัส หากไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัยต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

หยุดสวมใส่นาฬิกาทันทีหากเกิดกรณีต่อไปนี้

หากตัวเรือนหรือสายนาฬิกาเกิดความแหลมคมจากการสึกหรอ ฯลฯ

หากมีสลักสายยื่นออกมาจากสายนาฬิกา

โปรดติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้หรือศูนย์บริการลูกค้าของ SEIKO ทันที

โปรดเก็บนาฬิกาและอุปกรณ์เสริมให้ห่างจากมือเด็กเล็กและเด็กทารก

โปรดดูแลและป้องกันเด็กทารกและเด็กเล็กจากการกลืนกินชิ้นส่วนนาฬิกา
หากเด็กทารกหรือเด็กเล็กกลืนกินแบตเตอรี่หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาเข้าไป โปรดติดต่อแพทย์โดยทันที เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กทารกหรือเด็กเล็ก

caution ข้อควรระวัง

โปรดทราบว่ามีความเสี่ยงของการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือความเสียหายของวัสดุ หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

หลีกเลี่ยงสถานที่ต่อไปนี้ในการสวมใส่หรือการเก็บรักษานาฬิกา

สถานที่ที่มีสารระเหยต่างๆ (เครื่องสำอางและสารเคมีต่างๆ เช่น น้ำยาล้างเล็บ ยาไล่แมลง ทินเนอร์ เป็นต้น)

สถานที่ที่อุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 5°C หรือเพิ่มขึ้นสูงกว่า 35°C เป็นเวลานาน

สถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากพลังแม่เหล็กหรือไฟฟ้าสถิตสูง

สถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนรุนแรง

สถานที่ที่มีความชื้นสูง

สถานที่ที่มีฝุ่นเยอะ

หากสังเกตเห็นอาการแพ้หรือการระคายเคืองบนผิวหนัง

โปรดหยุดใส่นาฬิกาทันที และติดต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น แพทย์โรคผิวหนังหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้

ข้อควรระวังอื่นๆ

สำหรับการปรับความยาวของสายโลหะ จำเป็นต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในกรณีนี้ โปรดติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้ หากพยายามปรับสายนาฬิกาโลหะ อาจเกิดการบาดเจ็บขึ้นกับมือหรือนิ้วมือหรือบางส่วนของสายโลหะอาจหายไป

ห้ามแกะหรือแยกชิ้นส่วนนาฬิกา

โปรดเก็บนาฬิกาเรือนนี้ให้ห่างจากเด็กเล็กและเด็กทารก ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ผื่นแพ้ หรืออาการคันที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณสัมผัสนาฬิกา

หากนาฬิกาเป็นแบบมีสายคล้องหรือเป็นแบบจี้คล้องคอ สายหรือโซ่ที่ติดอยู่กับนาฬิกาอาจสร้างความเสียหายต่อเสื้อผ้า หรือทำให้มือ คอ หรืออวัยวะส่วนอื่นๆ บาดเจ็บได้

caution คำเตือน

อย่าใช้นาฬิกานี้ในการดำน้ำแบบต่อเนื่องโดยใช้ก๊าซฮีเลียม

caution คำเตือน

ในขณะที่ดำน้ำ ห้ามใช้นาฬิกาในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน

caution คำเตือน

ก่อนที่จะใช้นาฬิกาของนักดำน้ำคุณจะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องในการดำน้ำประเภทต่างๆ และมีประสบการณ์และทักษะที่จำเป็นในการดำน้ำอย่างปลอดภัย เมื่อดำน้ำ ให้ปฏิบัติตามกฎของการดำน้ำอย่างเคร่งครัด

caution ข้อควรระวัง

โปรดทราบว่ามีความเสี่ยงของการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือความเสียหายของวัสดุ หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

Waterproof attention_1_1_1_1 (blue)
ห้ามหมุนหรือดึงเม็ดมะยมออกมาขณะที่นาฬิกาเปียก

เนื่องจากน้ำอาจเข้าไปในนาฬิกาได้

หากพื้นผิวด้านในกระจกขุ่นมัวเนื่องจากการควบแน่น หรือเกิดน้ำหยดเล็กๆ เกาะอยู่ภายในตัวเรือนนาฬิกาเป็นเวลานาน สมรรถนะการกันน้ำของนาฬิกาจะลดลง โปรดติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้หรือศูนย์บริการลูกค้าของ SEIKO ทันที

Waterproof attention_2_1_1_1 (blue)
ห้ามปล่อยให้มีความชื้น เหงื่อ หรือฝุ่นเกาะบนนาฬิกาเป็นเวลานาน

ระวังความเสี่ยงที่นาฬิกากันน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพในการกันน้ำลดลงเนื่องจากการเสื่อมสภาพของกาวบนกระจกหรือปะเก็นหรือการเกิดสนิมบนสแตนเลส

Waterproof attention_3_1_1_1 (blue)
ห้ามใส่นาฬิกาขณะอาบน้ำหรืออบซาวน่า

ไอน้ำ สบู่ หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ของน้ำพุร้อนอาจเร่งการเสื่อมสมรรถนะการกันน้ำของนาฬิกา