logo_BRIGHTZ

6R35

คำแนะนำ

นาฬิกาของนักดำน้ำสำหรับการดำน้ำด้วยถังออกซิเจน

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเลือกใช้นาฬิกา SEIKO
เพื่อการใช้งานนาฬิกา SEIKO ของคุณอย่างเหมาะสมและปลอดภัย โปรดอ่านคำแนะนำในคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน

ท่านสามารถรับบริการตัดสายโลหะได้ที่ร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้ หากท่านไม่สามารถนำนาฬิกาไปซ่อมกับร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้เพราะท่านได้รับนาฬิกาเป็นของกำนัล หรือหากท่านได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่และไม่สะดวกต่อการเข้ารับบริการจากร้านค้าดังกล่าว โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ SEIKO นอกจากนี้ ท่านยังสามารถรับบริการได้จากร้านค้าอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการ อย่างไรก็ตาม บางร้านค้าอาจไม่มีบริการดังกล่าว

หากนาฬิกาของท่านมีฟิล์มใสกันรอยขีดข่วนนาฬิกาติดอยู่ โปรดลอกแผ่นฟิล์มใสดังกล่าวออกก่อนการสวมใส่นาฬิกาเพื่อใช้งาน หากใช้งานนาฬิกาโดยที่มีแผ่นฟิล์มใสติดอยู่ อาจส่งผลให้เกิดการจับเกาะของฝุ่นละออง คราบเหงื่อ สิ่งสกปรกหรือความชื้นใต้แผ่นฟิล์มและอาจเป็นสาเหตุของการเกิดสนิมได้

caution คำเตือน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อ่านคำแนะนำต่อไปนี้ก่อนการใช้งานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

caution_b คำเตือน

ขณะดำน้ำ ห้ามดำเนินการใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้ การใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสมและการเข้าใจเนื้อหาที่แสดงผิดอาจนำไปสู่อุบัติเหตุอันตรายถึงชีวิตหรือร้ายแรงได้

caution_b คำเตือน

นาฬิกาของนักดำน้ำเป็นเครื่องมือเสริมซึ่งจะใช้เพื่อแสดงเวลาที่ผ่านไปเป็นหลักและไม่ได้เป็นการรับประกันความปลอดภัยของผู้ใช้ ใช้นาฬิกานี้ในขณะที่ใช้อุปกรณ์ที่จำเป็น (มาตรวัดความดันตกค้าง, เครื่องวัดความลึกของน้ำ ฯลฯ) สำหรับการดำน้ำอย่างปลอดภัย

caution_b คำเตือน

อย่าใช้นาฬิกานี้สำหรับ ”การดำน้ำแบบต่อเนื่อง” โดยใช้ก๊าซฮีเลียม

caution_b คำเตือน

อย่าดำน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์นี้เว้นแต่คุณจะได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องในการดำน้ำลึก มีประสบการณ์และเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการดำน้ำที่ปลอดภัย คุ้นเคยกับการใช้งานและการจัดการผลิตภัณฑ์นี้อย่างรอบคอบถี่ถ้วนและตรวจสอบการทำงานทั้งหมดของผลิตภัณฑ์นี้ก่อนการดำน้ำแต่ละครั้ง

caution ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อ่านคำแนะนำต่อไปนี้ก่อนการใช้งานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

caution_b ข้อควรระวัง

ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนการดำน้ำ (ยกเว้นการดำน้ำแบบต่อเนื่อง)

นาฬิกาใช้งานได้ตามปกติ

ระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เพียงพอและไขลานสปริงหลักเพียงพอ

ขอบหน้าปัดหมุนได้อย่างราบรื่น (การหมุนขอบหน้าปัดต้องหมุนได้โดยไม่หลวมเกินไปหรือแน่นเกินไป)

ขันสกรูเม็ดมะยมและชิ้นส่วนอื่นๆ ไว้อย่างแน่นหนา

ไม่มีความผิดปกติ เช่น ข้อบกพร่องหรือรอยร้าวบนสายนาฬิกาหรือกระจก

สายนาฬิการัดได้อย่างมั่นคง (ด้วยสปริงบาร์, ส่วนหัวหรือส่วนอื่น ๆ)

หากพบสิ่งผิดปกติในรายการข้างบน อย่าใช้นาฬิกานี้เพื่อดำน้ำ

caution_b ข้อควรระวัง

ห้ามใช้งานเม็ดมะยมหรือปุ่มเมื่ออยู่ใต้น้ำ

caution_b ข้อควรระวัง

เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานนาฬิกาของนักดำน้ำ อาจไม่เพียงส่งผลกระทบต่อตัวเรือนหรือสายนาฬิกาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลไกภายในของนาฬิกาอีกด้วย เราขอแนะนำให้คุณนำนาฬิกามาตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกลไกและตรวจสอบเพื่อปรับตั้งความเที่ยงตรงให้ได้ตามมาตราฐานของไซโกทุกๆ 2-3 ปี