> วิธีการรักษาคุณภาพของนาฬิกา > ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ

หมายเลขเครื่อง

6R35

1. คุณสมบัติ

3 เข็มนาฬิกา (ชั่วโมง, นาที, วินาที) แสดงวันที่

2. ความถี่ในการทำงาน

21,600 ครั้ง/ชั่วโมง (6 ครั้ง/วินาที)

3. อัตราลด/เพิ่ม (ต่อวัน)

+25 ถึง -15 วินาทีในช่วงอุณหภูมิปกติ
เฉพาะเมื่อสวมใส่ข้อมือในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 5 °C และ 35 °C

4. ระบบขับเคลื่อน

ไขลานอัตโนมัติ พร้อมกลไกไขลานด้วยมือ

5. อัตราการสำรองลาน

ประมาณ 70 ชั่วโมง

6. ทับทิม

24 เม็ด

ความแม่นยำตามด้านบนเป็นการปรับแต่งจากโรงงาน

เนื่องจากลักษณะของนาฬิกาเชิงกล อัตรารายวันใด ๆ ที่แท้จริงอาจไม่อยู่ในช่วงของความแม่นยำของเวลาที่ระบุข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน เช่น ระยะเวลาที่สวมใส่นาฬิกาบนข้อมือ, อุณหภูมิ, การเคลื่อนไหวของแขน และไม่ว่าจะเป็นการไขลานสปริงหลักเต็มที่หรือไม่ ฯลฯ