> วิธีการใช้งาน > วิธีการไขลานสปริงหลัก

วิธีการไขลานสปริงหลัก

นาฬิกานี้เป็นนาฬิกากลไกอัตโนมัติที่มีกลไกการไขลานด้วยมือ

เมื่อสวมใส่นาฬิกาบนข้อมือ สปริงหลักจะถูกไขลานโดยอัตโนมัติผ่านการเคลื่อนไหวของข้อมือตามปกติ นอกจากนั้นนาฬิกายังสามารถไขลานได้ด้วยการหมุนเม็ดมะยมอีกด้วย

หากต้องการกลับมาเริ่มต้นใช้งานนาฬิกาใหม่หลังจากหยุดเดินอย่างสมบูรณ์ ให้ไขลานนาฬิกาโดยหมุนเม็ดมะยมหรือหมุนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งจนกระทั่งเข็มวินาทีเริ่มเคลื่อนไหว จากนั้นให้ตั้งเวลาและวันที่ก่อนที่จะสวมใส่นาฬิกาไว้บนข้อมือ ในการไขลานนาฬิกาให้หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกาช้าๆ นาฬิกานี้ไม่สามารถไขลานได้ด้วยการหมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกา ด้วยวิธีนี้ นาฬิกาสามารถไขลานได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การหมุนเม็ดมะยมต่อจะไม่ทำให้สปริงหัก

สำหรับรุ่นที่ใช้เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู โปรดปลดล็อกเม็ดมะยมก่อนใช้งานและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ล็อกเม็ดมะยมหลังจากใช้งานแล้ว

เมื่อนาฬิกาถูกไขลานเต็มที่ จะทำงานได้ ประมาณ 70 ชั่วโมง

หากใช้งานนาฬิกาโดยไม่ได้ไขลานเต็มที่ อาจทำให้นาฬิกาเดินเร็วขึ้นหรือช้าลง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้สวมใส่นาฬิกามากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน หากใช้งานนาฬิกาโดยไม่สวมที่ข้อมือ ให้แน่ใจว่าได้ไขลานนาฬิกาทุกวันตามเวลาที่กำหนด

หากคุณใช้งานนาฬิกาที่หยุดเดินโดยไม่มีการไขลานสปริงหลัก การไขลานสปริงหลักด้วยเม็ดมะยมจะไม่ทำให้นาฬิกาเริ่มเดินทันที เพราะแรงบิดหรือกำลังของสปริงหลักมีระดับต่ำที่จุดเริ่มต้นของการไขลานเนื่องจากเป็นลักษณะเฉพาะของนาฬิกากลไก เข็มวินาทีจะเริ่มเคลื่อนที่เมื่อแรงบิดถึงในระดับหนึ่งหลังจากที่สปริงหลักถูกไขลาน อย่างไรก็ตาม การแกว่งนาฬิกาจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเพื่อบังคับให้เปลี่ยนสมดุลสามารถทำให้นาฬิกาเริ่มเดินได้เร็วขึ้น