> วิธีการใช้งาน > ชื่อของชิ้นส่วนต่างๆ และหน้าที่การทำงาน

ชื่อของชิ้นส่วนต่างๆ และหน้าที่การทำงาน

6R35D_Names of the parts
 1. เข็มนาที

 2. เข็มชั่วโมง

 3. เข็มวินาที

 4. วันที่

 5. ขอบหน้าปัดหมุนได้

 6. เม็ดมะยม

 7. ตำแหน่งปกติ (ไม่ล็อก): ไขลานนาฬิกา (หมุนด้วยมือ)

  ตำแหน่งคลิกจังหวะแรก: การตั้งค่าวันที่

  ตำแหน่งคลิกจังหวะที่สอง: การตั้งค่าเวลา