> วิธีการใช้งาน > วิธีการตั้งเวลาและวันที่

วิธีการตั้งเวลาและวันที่

นาฬิกามาพร้อมกับฟังก์ชั่นวันที่และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้วันที่เปลี่ยนหนึ่งครั้งทุก ๆ 24 ชั่วโมง

วันที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณเที่ยงคืน หากตั้งค่า AM/PM ไม่ถูกต้อง วันที่จะเปลี่ยนเวลา 12.00 น.

ข้อควรระวัง

อย่าตั้งวันที่ระหว่างเวลา 21.00 น. และ 01.00 น.
การแก้ไขวันที่ในช่วงเวลานี้อาจทำให้เกิดปัญหา เช่น วันที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ในวันถัดไป

 1. ปลดล็อกเม็ดมะยม

 2. ดึงเม็ดมะยมออกมาหนึ่งคลิก

 3. 6R35D_Set Date and Time-1 + How to set Date and Time-1

  ดึงเม็ดมะยมออกมาหนึ่งคลิก

 1. สามารถตั้งวันที่ได้ด้วยการหมุนเม็ดมะยม

 2. หมุนจนกระทั่งวันที่ของวันก่อนหน้าปรากฏขึ้น

  ตัวอย่างเช่น หากต้องการแสดงวันที่เป็น ”6” ให้ตั้งค่าเป็นวันที่ ”5”
  หมุนเม็ดมะยมไปทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) เพื่อตั้งวันที่

 1. ดึงเม็ดมะยมออกมาจนถึงคลิกที่สองแล้วทำการตั้งเวลา

 2. ดึงเม็ดมะยมออกมาถึงคลิกที่สอง เมื่อเข็มวินาทีอยู่ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา เข็มวินาทีหยุดลงทันที

  หมุนเม็ดมะยมเพื่อเลื่อนเข็มไปข้างหน้าจนกว่าวันที่จะเปลี่ยนเป็นวันถัดไป ตอนนี้เวลาถูกตั้งค่าไว้สำหรับช่วงเวลา A.M. หมุนเข็มนาฬิกาเพื่อตั้งเวลาให้ถูกต้อง

  6R35D_Set Date and Time-4
 1. ดันเม็ดมะยมกลับเข้าสู่ตำแหน่งปกติตามสัญญาณเวลา

 2. เข็มวินาทีจะเริ่มเดินทันที

  บริการสัญญาณเวลาโทรศัพท์จะมีประโยชน์สำหรับการตั้งเข็มวินาที

 3. ล็อคเม็ดมะยมกลับคืน

ข้อควรระวัง

กลไกของนาฬิกากลไกนั้นแตกต่างจากนาฬิกาควอทซ์ เมื่อตั้งเวลา ให้แน่ใจว่าได้ย้อนเข็มนาทีกลับก่อนเวลาที่ต้องการเล็กน้อย แล้วหมุนไปยังเวลาที่แน่นอน

การปรับวันที่ในช่วงสิ้นเดือน

มีความจำเป็นต้องปรับวันที่เมื่อสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์และเดือนที่มี 30 วัน

ตัวอย่างเช่น เพื่อปรับวันที่ในช่วงเวลา A.M. ในวันแรกของเดือนถัดจากเดือนที่มี 30 วัน

นาฬิกาจะแสดงเป็นวันที่ ”31” แทนวันที่ ”1” ดึงเม็ดมะยมออกมาหนึ่งคลิก

หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกาเพื่อตั้งวันที่เป็น ”1” จากนั้นดันเม็ดมะยมกลับเข้าสู่ตำแหน่งปกติ

6R35D_Set Date and Time-1 + How to set Date and Time-1

ดึงเม็ดมะยมออกมาหนึ่งคลิก

ข้อควรระวัง

หมุนเกลียวเม็ดมะยมลงจนสุดไปที่ตำแหน่งเดิม

หลีกเลี่ยงการแก้ไขวันที่เมื่อนาฬิกาแสดงเวลาระหว่าง 21.00 น. ถึง 01.00 น. การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหาย