> วิธีการรักษาคุณภาพของนาฬิกา > ประสิทธิภาพการต้านทานแม่เหล็ก

ประสิทธิภาพการต้านทานแม่เหล็ก

กลไกของนาฬิกาอาจเดินช้าลงหรือเร็วขึ้นหรือหยุดทำงาน หากได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็กในบริเวณใกล้เคียง

นาฬิกาของนักดำน้ำมีความต้านทานแม่เหล็กซึ่งเทียบเท่าหรือสูงกว่า JIS Class 1

caution อันตราย

ข้อความระบุที่ด้านหลังตัวเรือน

สภาวะในการใช้งาน

ไม่มีข้อบ่งชี้

โปรดดูแลให้นาฬิกาอยู่ห่างจากผลิตภัณฑ์แม่เหล็กมากกว่า 5 ซม.

(มาตรฐาน JIS ระดับ 1)

mark JIS-2

โปรดดูแลให้นาฬิกาอยู่ห่างจากผลิตภัณฑ์แม่เหล็กมากกว่า 1 ซม.

(มาตรฐาน JIS ระดับ 2)

หากนาฬิกากลายเป็นแม่เหล็กและความแม่นยำลดลงเกินอัตราที่กำหนดภายใต้การใช้งานปกติ นาฬิกาจะต้องถูกนำไปล้างอำนาจแม่เหล็ก ในกรณีนี้ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการล้างอำนาจแม่เหล็กและการปรับความแม่นยำใหม่ แม้ว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลารับประกันก็ตาม

เหตุผลที่นาฬิกาเรือนนี้ได้รับผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็ก

สปริงสมดุลในตัวเรือนอาจได้รับอิทธิพลจากสนามแม่เหล็กภายนอกที่แรงมาก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีแม่เหล็กทั่วไปที่อาจส่งผลกระทบต่อนาฬิกา

 

 

 

 

 

Magnetic product_Mobile_1_Phone
Magnetic product_Mobile_2_Smartphone
Magnetic product_Mobile_3_Tablet
Magnetic Product_AC Adapter
Magnetic product_Bag

สมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือ
แท็บเล็ตเทอร์มินอล (ลําโพง, แม่เหล็กที่คลุม)

อะแดปเตอร์ AC

กระเป๋า
(ที่มีหัวปิดเป็นแม่เหล็ก)

 

 

 

 

 

Magnetic product_Razor
Magnetic product_electromagnetic cooker
Magnetic Product_Radio
Magnetic Product_Magnetic Necklace
Magnetic product_magnetic pillow

เครื่องโกนหนวดไฟฟ้ากระแสสลับ

อุปกรณ์ทำอาหารที่มีแม่เหล็ก

วิทยุพกพา
(ลำโพง)

สร้อยคอแม่เหล็ก

หมอนสุขภาพแม่เหล็ก