> วิธีการใช้งาน > วิธีการใช้งานขอบหน้าปัดหมุนได้

วิธีการใช้งานขอบหน้าปัดหมุนได้

คุณสามารถวัดเวลาที่ผ่านไปตั้งแต่เริ่มต้นเหตุการณ์ได้โดยการตั้งขอบหน้าปัดหมุนล่วงหน้า

 1. ในช่วงเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่คุณต้องการวัดเวลาที่ผ่านไป (เช่น เมื่อคุณเริ่มดำน้ำ) ให้หมุนขอบหน้าปัดเพื่อให้ เครื่องหมายบนขอบหน้าปัด Bezel-1 อยู่ในแนวเดียวกับเข็มนาที

 2. ขอบหน้าปัดหมุนได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาเท่านั้น
  อย่าบังคับให้หมุนตามเข็มนาฬิกา
  [ขอบหน้าปัดหมุนได้แบบทิศทางเดียว]

  6R35D_Rotating Bezel-1 + How to use Rotating bezel-1

  ตัวอย่าง: เมื่อคุณเริ่มดำน้ำเวลา 10:10 น.

  จัดแนวเครื่องหมาย Bezel-1 กับเข็มนาที

  ทิศทางการหมุนของขอบหน้าปัด

 3. ดูค่าระดับของขอบหน้าปัดหมุนได้ที่เข็มนาทีชี้ไป

 4. ระดับของขอบหน้าปัดหมุนได้ที่เข็มนาทีชี้ไปจะบอกถึงเวลาที่ผ่านไป

  6R35D_Rotating Bezel-2 + How to use Rotating bezel-2

  ตัวอย่าง: เช่น หลังจากผ่านไป 20 นาที

  เวลาที่ผ่านไป

ภาพประกอบด้านบนมีไว้เพื่อเป็นตัวอย่าง ดังนั้นอาจไม่เหมือนกับนาฬิกาของคุณ

[ขอบหน้าปัดหมุนได้แบบทิศทางเดียว]

เนื่องจากการประเมินอากาศที่เหลืออยู่ในถังของคุณเป็นไปตามข้อมูลของเวลาที่ผ่านไปในการดำน้ำ ขอบหน้าปัดหมุนได้สำหรับนาฬิกาของนักดำน้ำถูกออกแบบมาเพื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกาเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้นาฬิกาแสดงเวลาที่ผ่านไปสั้นกว่าความเป็นจริง

ข้อควรระวัง

ให้แน่ใจว่าคุณตรวจสอบปริมาณอากาศที่เหลืออยู่ในถังของคุณอย่างถูกต้องก่อนดำน้ำ ใช้การแสดงเวลาที่ผ่านไปโดยขอบหน้าปัดหมุนได้เป็นแนวทางในการดำน้ำเพียงเท่านั้น