> วิธีการรักษาคุณภาพของนาฬิกา > ลูมิไบรต์

ลูมิไบรต์

หากนาฬิกามีลูมิไบรต์

ลูมิไบรต์เป็นสีเรืองแสงที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ซึ่งสามารถดูดซับพลังงานแสงจากแสงแดดและอุปกรณ์ส่องสว่างในระยะเวลาสั้นๆ และเก็บพลังงานดังกล่าวไว้เพื่อปล่อยแสงในความมืด ตัวอย่างเช่น หากสัมผัสกับแสงกำลังสูงกว่า 500 lux เป็นเวลาประมาณ 10 นาที ลูมิไบรต์สามารถปล่อยแสงออกมาได้นาน 3 ถึง 5 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าขณะที่ลูมิไบรต์ปล่อยแสงที่กักเก็บไว้ออกมา ระดับการส่องสว่างของแสงจะค่อยๆ ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ระยะเวลาของแสงที่ปล่อยออกมายังอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความสว่างของสถานที่ที่นาฬิกาสัมผัสกับแสง และระยะห่างระหว่างแหล่งที่มาของแสงกับนาฬิกา

โดยทั่วไปเมื่อมาจากสถานที่ที่สว่างไปยังสถานที่ที่มืด จะต้องใช้เวลาเพื่อให้ดวงตาของมนุษย์ปรับตัวเข้ากับความมืด ทำให้ยากที่จะเห็นวัตถุในตอนแรก (การปรับตัวในที่มืด)

ลูมิไบรต์คือสีเรืองแสงซึ่งเก็บและส่องแสงไฟ โดยไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม ปราศจากวัสดุที่เป็นพิษ เช่น สารกัมมันตภาพรังสี

<ระดับความสว่าง>

สภาวะ

การส่องสว่าง

แสงแดด

อากาศดี

100,000 lux

มีเมฆมาก

10,000 lux

ในอาคาร (ด้านหน้าต่างระหว่างช่วงกลางวัน)

อากาศดี

มากกว่า 3,000 lux

มีเมฆมาก

1,000 ถึง 3,000 lux

ฝนตก

น้อยกว่า 1,000 lux

อุปกรณ์ส่องสว่าง (ไฟนีออน 40 วัตต์ในช่วงกลางวัน)

ระยะห่างจากนาฬิกา: 1 ม.

1,000 lux

ระยะห่างจากนาฬิกา: 3 ม.

500 lux (การส่องสว่างเฉลี่ยในห้อง)

ระยะห่างจากนาฬิกา: 4 ม.

250 lux