> วิธีการรักษาคุณภาพของนาฬิกา > สมรรถนะและประเภท

สมรรถนะและประเภท

ด้านหลังของตัวเรือนจะแสดงหมายเลขรุ่นของเครื่องและสมรรถนะของนาฬิกาของคุณ

6R35D_Performance and type_2 V + Performance and type V

สมรรถนะการกันน้ำ

หมายเลขตัวเรือน

ประสิทธิภาพการต้านทานแม่เหล็ก

ภาพประกอบข้างต้นเป็นตัวอย่าง ดังนั้นตำแหน่งและเนื้อหาของจอแสดงผลอาจไม่เหมือนกับนาฬิกาของคุณ

สมรรถนะการกันน้ำ

หมายเลขตัวเรือน

หมายเลขที่ใช้ระบุประเภทนาฬิกาของคุณ

ประสิทธิภาพการต้านทานแม่เหล็ก

ดูรายละเอียดใน ประสิทธิภาพการต้านทานแม่เหล็ก และ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีแม่เหล็กทั่วไปที่อาจส่งผลกระทบต่อนาฬิกา