> วิธีการใช้งาน > ลักษณะของกลไกนาฬิกา (ไขลานด้วยมือ ไขลานอัตโนมัติ)

ลักษณะของกลไกนาฬิกา (ไขลานด้วยมือ ไขลานอัตโนมัติ)

นาฬิกานี้เป็นนาฬิกากลไกที่ขับเคลื่อนโดยสปริง

ในการใช้งานจากสถานะหยุดเดิน ให้หมุนเม็ดมะยม 20 รอบด้วยมือเพื่อหมุนสปริงก่อนที่จะเริ่มใช้งานนาฬิกา

แม้ว่าจะมีการวัดความต่างในความแม่นยำของนาฬิกาควอทซ์ตลอดช่วงหลายเดือนหรือหลายปี แต่สำหรับนาฬิกากลไกนั้นมีการวัดต่างกันต่อวัน (เช่น จำนวนครั้งที่นาฬิกาเดินเร็วขึ้นหรือช้าลงในหนึ่งวัน)

นอกจากนี้เงื่อนไขการใช้งานยังมีผลกระทบต่อนาฬิกากลไก (เช่น ระยะเวลาที่สวมใส่ อุณหภูมิ การเคลื่อนไหวของแขน จำนวนครั้งที่ไขลาน ฯลฯ) ดังนั้นปริมาณของข้อผิดพลาดไม่คงที่

เมื่อได้รับผลกระทบจากแม่เหล็กที่แรงมากจากภายนอก นาฬิกาเชิงกลอาจเดินช้าลง/เร็วขึ้น ชิ้นส่วนของนาฬิกาอาจกลายเป็นแม่เหล็กขึ้นอยู่กับขอบเขตของผลกระทบ ในกรณีเช่นนี้ ให้ติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้เพราะนาฬิกาจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม รวมถึงการล้างอำนาจแม่เหล็ก