> วิธีการใช้งาน > เม็ดมะยมชนิดเกลียว

เม็ดมะยมชนิดเกลียว

เม็ดมะยมชนิดเกลียวมีกลไกที่สามารถล็อกเม็ดมะยมได้อย่างปลอดภัยขณะที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการใช้งานและเพิ่มสมรรถนะการกันน้ำ

ต้องปลดล็อกเม็ดมะยมชนิดเกลียวก่อนการใช้งาน

เมื่อใช้งานเม็ดมะยมเสร็จแล้ว ให้แน่ใจว่าได้หมุนล็อกอีกครั้ง

[วิธีการปลดล็อกเม็ดมะยม]

หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกาเพื่อคลายเกลียว
ตอนนี้สามารถใช้งานเม็ดมะยมได้

Crown operation(ScrewLock)_V_1 + Crown Ope(Lock only)-1 V_1

ล็อกเม็ดมะยมแล้ว

ปลดล็อกเม็ดมะยมก่อนใช้งาน

คลายเกลียว

[วิธีการล็อกเม็ดมะยม]

หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกาในขณะที่กดเบาๆ เข้าหาตัวเรือนนาฬิกาจนกว่าจะหยุด

Crown operation(ScrewLock)_V_2 + Crown Ope(Lock only)-1 V_2

ปลดล็อกเม็ดมะยมแล้ว

หลังจากใช้งานเม็ดมะยมเสร็จ ให้ล็อกเอาไว้

หมุนขณะที่กดเม็ดมะยมเข้า

Crown operation(ScrewLock) + Crown Ope(Lock only)-1

ล็อกเม็ดมะยมแล้ว

ปลดล็อกเม็ดมะยมก่อนใช้งาน

ปลดล็อกเม็ดมะยมแล้ว

หลังจากใช้งานเม็ดมะยมเสร็จ
ให้ล็อกเอาไว้

คลายเกลียว

หมุนขณะที่กดเม็ดมะยมเข้า

เมื่อล็อกเม็ดมะยม ให้หมุนอย่างช้า ๆ ด้วยความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าสกรูหมุนเข้าที่ดี ระวังอย่ากดแรงเกินไป เนื่องจากการทำเช่นนั้นอาจทำให้รูสกรูเสียหายได้