คำแนะนำ

Seiko จะค่อย ๆ ยุติการแนบคู่มือการใช้งานที่เป็นกระดาษกับผลิตภัณฑ์โดยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานแบบไร้กระดาษโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ กุมภาพันธ์ 2024

ตรวจสอบด้านหลังตัวเรือนนาฬิกาของคุณเพื่อหารหัส Caliber ที่สลักไว้ และอ่านคู่มือการใช้งานที่สอดคล้องกับรหัส Caliber ของนาฬิกาของคุณ

วิธีการหาหมายเลขเครื่อง

แสดงอยู่บนฝาหลัง
image
บนบัตรรับประกันสินค้า
image
รหัส Caliber คำแนะนำ
2
2R05 Instruction of 2R05 : Thai
2R06 Instruction of 2R06 : Thai
3
3X22 Instruction of 3X22 (GPS Solar) Complete User Guide for Astron : Thai
3X62 Instruction of 3X62 (GPS Solar) Complete User Guide for Astron : Thai
4
4J51 Instruction of 4J51 (Grand Seiko Quartz) : Thai
4J52 Instruction of 4J52 (Grand Seiko Quartz) : Thai
4R34 Instruction of 4R34 : Thai
4R35 Instruction of 4R35 : Thai
Instruction of 4R35(Automatic Divers):Thai
4R36 Instruction of 4R36 : Thai
Instruction of 4R36(Automatic Divers):Thai
4R37 Instruction of 4R37 : Thai
4R38 Instruction of 4R38 : Thai
4R39 Instruction of 4R39 : Thai
4R57 Instruction of 4R57 : Thai
4R71 Instruction of 4R71 : Thai
4R72 Instruction of 4R72 : Thai
5
5K65 Instruction of 5K65 (Diver's watch for air diving) : Thai
5R65 Instruction of 5R65 (Spring Drive Divers) : Thai
Instruction of 5R65 : Thai
5R66 Instruction of 5R66 : Thai
5X53 Instruction of 5X53 (GPS Solar) Complete User Guide for Astron: Thai
5X83 Instruction of 5X83 (GPS Solar) Complete User Guide : Thai
6
6L35 Instruction of 6L35 : Thai
6L37 Instruction of 6L37(Diver's watch for air diving) : Thai
6R20 Instruction of 6R20 : Thai
6R21 Instruction of 6R21 : Thai
6R24 Instruction of 6R24 : Thai
6R27 Instruction of 6R27 : Thai
6R31 Instruction of 6R31 : Thai
6R35 Instruction of 6R35 (Diver’s watch for air diving) : Thai
Instruction of 6R35 : Thai
6R38 Instruction of 6R38 : Thai
6R51 Instruction of 6R51 : Thai
6R54 Instruction of 6R54 (Diver’s watch for air diving) : Thai
instruction of 6R54 : Thai
6R55 Instruction of 6R55(Diver’s watch for air diving) : Thai
Instruction of 6R55 : Thai
6R5H Instruction of 6R5H : Thai
6R5J Instruction of 6R5J : Thai
6R64 Instruction of 6R64 : Thai
7
7X52 Instruction of 7X52 (GPS Solar) Complete User Guide for Astron: Thai
8
8A50 Instruction of 8A50 : Thai
8J55 Instruction of 8J55 (Grand Seiko Quartz) : Thai
8L35 Instruction of 8L35 (Diver’s watch for air diving) : Thai
Instruction of 8L35 (Diver’s watch for saturation diving) : Thai
Instruction of 8L35 : Thai
8L55 Instruction of 8L55 (Diver’s watch for air diving) : Thai
Instruction of 8L55 (Diver’s watch for saturation diving) : Thai
8R46 Instruction of 8R46 : Thai
8R48 Instruction of 8R48 : Thai
8X22 Instruction of 8X22 (GPS Solar) Complete User Guide for Astron: Thai
8X42 Instruction of 8X42 (GPS Solar) Complete User Guide for Astron: Thai
8X53 Instruction of 8X53 (GPS Solar) Complete User Guide for Astron: Thai
Instruction of 8X53 (GPS Solar) Complete User Guide for Prospex: Thai
8X82 Instruction of 8X82 (GPS Solar) Complete User Guide for Astron: Thai
9
9F61 Instruction of 9F61 (Grand Seiko Quartz) : Thai
9F62 Instruction of 9F62 (Grand Seiko Quartz) : Thai
9F82 Instruction of 9F82 (Grand Seiko Quartz) : Thai
9F83 Instruction of 9F83 (Grand Seiko Quartz) : Thai
9F85 Instruction of 9F85 (Grand Seiko Quartz) : Thai
9F86 Instruction of 9F86 (Grand Seiko Quartz) : Thai
9R15 Instruction of 9R15 (Grand Seiko Spring Drive) : Thai
9R16 Instruction of 9R16 (Grand Seiko Spring Drive) : Thai
9R31 Instruction of 9R31 (Grand Seiko Spring Drive) : Thai
9R65 Instruction of 9R65 (Grand Seiko Spring Drive) : Thai
9R66 Instruction of 9R66 (Grand Seiko Spring Drive) : Thai
9R84 Instruction of 9R84 (Grand Seiko Spring Drive) : Thai
9R86 Instruction of 9R86 (Grand Seiko Spring Drive) : Thai
9R96 Instruction of 9R96 (Grand Seiko Spring Drive) : Thai
9RA5 Instruction of 9RA5 (Grand Seiko Spring Drive) : Thai
9S27 Instruction of 9S27 (Grand Seiko Mechanical) : Thai
9S61 Instruction of 9S61 (Grand Seiko Mechanical) : Thai
9S63 Instruction of 9S63 (Grand Seiko Mechanical) : Thai
9S64 Instruction of 9S64 (Grand Seiko Mechanical) : Thai
9S65 Instruction of 9S65 (Grand Seiko Mechanical) : Thai
9S66 Instruction of 9S66 (Grand Seiko Mechanical) : Thai
9S68 Instruction of 9S68 (Grand Seiko Mechanical) : Thai
9S85 Instruction of 9S85 (Grand Seiko Mechanical) : Thai
9S86 Instruction of 9S86 (Grand Seiko Mechanical) : Thai
9SA5 Instruction of 9SA5 (Grand Seiko Mechanical) : Thai
H
H851 Instruction of H851 (Diver’s watch for air diving ) : Thai
H855 Instruction of H855 (Diver’s watch for air diving ) : Thai
V
V111 Instruction of V111 (Solar) : Thai
V114 Instruction of V114 (Solar) : Thai
V115 Instruction of V115 (Solar) : Thai
V116 Instruction of V116 (Solar) : Thai
V117 Instruction of V117 (Solar) : Thai
V131 Instruction of V131 (Diver’s watch for air diving) : Thai
Instruction of V131 (Solar) : Thai
V137 Instruction of V137 (Solar) : Thai
V138 Instruction of V138 (Solar) : Thai
V145 Instruction of V145 (Diver’s watch for air diving) : Thai
V147 Instruction of V147 (Diver’s watch for air diving) : Thai
Instruction of V147 (Solar) : Thai
V157 Instruction of V157 (Diver’s watch for air diving) : Thai
Instruction of V157 (Solar) : Thai
V158 Instruction of V158 (Diver’s watch for air diving) : Thai
Instruction of V158 (Solar) : Thai
V181 Instruction of V181 (Solar) : Thai
V187 Instruction of V187 (Solar) : Thai
V192 Instruction of V192 (Diver’s watch for air diving) : Thai
Instruction of V192 : Thai
Other
pull through type band Instruction of How to attach a pull-through type band : Thai