logo_BRIGHTZ

V111 / V114 / V115 / V116 / V117 /
V131 / V137 / V138 / V147 /
V157 / V158 / V181 / V187

คำแนะนำ

นาฬิกาพลังงานแสงอาทิตย์

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเลือกใช้นาฬิกา SEIKO
เพื่อการใช้งานนาฬิกา SEIKO ของคุณอย่างเหมาะสมและปลอดภัย โปรดอ่านคำแนะนำในคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน

ท่านสามารถรับบริการตัดสายโลหะได้ที่ร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้ หากท่านไม่สามารถนำนาฬิกาไปซ่อมกับร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้เพราะท่านได้รับนาฬิกาเป็นของกำนัล หรือหากท่านได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่และไม่สะดวกต่อการเข้ารับบริการจากร้านค้าดังกล่าว โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ SEIKO นอกจากนี้ ท่านยังสามารถรับบริการได้จากร้านค้าอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการ อย่างไรก็ตาม บางร้านค้าอาจไม่มีบริการดังกล่าว

หากนาฬิกาของท่านมีฟิล์มใสกันรอยขีดข่วนนาฬิกาติดอยู่ โปรดลอกแผ่นฟิล์มใสดังกล่าวออกก่อนการสวมใส่นาฬิกาเพื่อใช้งาน หากใช้งานนาฬิกาโดยที่มีแผ่นฟิล์มใสติดอยู่ อาจส่งผลให้เกิดการจับเกาะของฝุ่นละออง คราบเหงื่อ สิ่งสกปรกหรือความชื้นใต้แผ่นฟิล์มและอาจเป็นสาเหตุของการเกิดสนิมได้