นาฬิกา Solar GPS รุ่นแรกของโลก ด้วยการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย GPS คุณจะสามารถปรับแต่ง Astron ตามโซนเวลาของคุณได้ด้วยการสัมผัสปุ่ม และเนื่องจากนาฬิการุ่นนี้ใช้พลังงานทั้งหมดที่ต้องการจากแสงเท่านั้น นาฬิการุ่นนี้จึงไม่ต้องการการเปลี่ยนแบตเตอรี่เลย