ความสามารถในการเข้าถึง

แนวทางการเข้าถึงเว็บไซต์

เรา Seiko Watch Corporation มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการเข้าถึงเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้ใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่ Seiko Watch Corporation บริหารอยู่ https://www.seikowatches.com/th-th


ระดับเป้าหมาย

ระดับ AA ของ “WCAG 2.0” ในแนวทางปฏิบัติของ W3C (World Wide Web Consortium)


การดำเนินการหลัก

 • สร้างและดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการเข้าถึงเว็บไซต์ภายใต้ “WCAG 2.0”
 • พัฒนาการเข้าถึงหน้าเว็บเพจสำคัญ ๆ ให้ดียิ่งขึ้น
 • สร้างเว็บเพจให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่รองรับ เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอ

รับฟังข้อคิดเห็นหลังการใช้งาน

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ขอให้คุณตรวจสอบนโยบายต่อไปนี้โปรดหลังจากคุณเข้าใจและยอมรับเงื่อนไข กรุณาดำเนินการส่งอีเมลถึงเรา


การยืนยันและการทำความเข้าใจก่อนทำการสอบถาม

■ Seiko Watch Corporation (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) จะใช้ชื่อ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ของคุณที่คุณป้อน และจะสามารถจดจำหรือระบุตัวคุณหรือข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณ (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

■ บริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์” โดยการยินยอมตามเงื่อนไขเหล่านี้จะถือว่าคุณยินยอมในนโยบายด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

 • เพื่อตอบคำถามของคุณ
 • เพื่อให้ข้อมูลสินค้าและบริการ
 • เพื่อให้บริการหลังการขาย

■ บริษัทจะตอบกลับอีเมลของคุณเพื่อตอบคำถามของคุณ อีเมลที่ถูกส่งโดยบริษัทมีไว้สำหรับผู้รับเท่านั้น คุณไม่ควรใช้บางส่วนหรือทั้งหมดในอีเมลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

 • โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในพื้นที่ของคุณเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการซ่อมแซมศูนย์บริการนั้นร้องขอ
 • บริษัทยอมรับการสอบถามจากลูกค้าทั่วไปเท่านั้น
 • บริษัทอาจไม่ตอบคำถามบางข้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหา
 • บริษัทจะไม่เข้าถึงเว็บไซต์หรือลิงค์ URL ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท
 • เพื่อความปลอดภัย บริษัทจะไม่เปิดไฟล์ที่แนบมากับอีเมล
 • บริษัทจะไม่ระบุรุ่นของผลิตภัณฑ์จากคำอธิบายคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือรูปภาพของนาฬิกา

■ กรุณากรอกอีเมล์ของคุณให้ถูกต้อง มิฉะนั้นบริษัทจะไม่สามารถตอบอีเมลได้ บริษัทไม่ยอมรับการสอบถามผ่านการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ

■ โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาหลายวันในการตอบคำถามที่ส่งมาทางแบบฟอร์มสอบถามของเรา หากคุณต้องการบริการที่รวดเร็วกว่า กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

■ โปรดทราบว่าบริษัทจะตอบคำถามที่ได้รับในวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ และวันหยุดโกลเด้นวีคในวันหรือหลังวันทำการถัดไป

■ โปรดทราบว่าบริษัทไม่สามารถให้บริการหลังการขายในประเทศของคุณ สำหรับนาฬิกาบางเรือนที่จำหน่ายในต่างประเทศ

■ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทในเครือของ Seiko Group Corporation หากคุณสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทในเครือ