ความสามารถในการเข้าถึง

แนวทางการเข้าถึงเว็บไซต์

เรา Seiko Watch Corporation มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการเข้าถึงเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้ใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่ Seiko Watch Corporation บริหารอยู่ https://www.seikowatches.com/th-th

ระดับเป้าหมาย

ระดับ AA ของ “WCAG 2.0” ในแนวทางปฏิบัติของ W3C (World Wide Web Consortium)

การดำเนินการหลัก

  • สร้างและดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการเข้าถึงเว็บไซต์ภายใต้ “WCAG 2.0”
  • พัฒนาการเข้าถึงหน้าเว็บเพจสำคัญ ๆ ให้ดียิ่งขึ้น
  • สร้างเว็บเพจให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่รองรับ เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอ

รับฟังข้อคิดเห็นหลังการใช้งาน

หากท่านพบข้อสังเกต หรือข้อกังวลใจหลังจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ กรุณาส่งอีเมลมาที่
webmaster@seiko-watch.co.jp