ข้อกำหนด

WWW.SEIKOWATCHES.COM

Desktop/Laptop

Windows®
  • IE 11.0
  • Edge (latest version)
  • Firefox (latest version)
  • Google Chrome (latest version)
Macintosh®
  • Safari (latest version)

Mobile

iOS®
  • Safari (latest version)
Android®
  • Google Chrome (latest version)

ปลั๊กอินที่จำเป็นต้องมี

Adobe Reader
ไฟล์ในรูปแบบ PDF อย่างเช่นคู่มือสำหรับผู้ใช้และแคตตาล็อกแบบดาวน์โหลดได้จะต้องเปิดด้วย Adobe Acrobat Reader (สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)