Presage ผสมผสานสุนทรียศาสตร์ของญี่ปุ่นเข้ากับหัตถศิลป์ดั้งเดิม รวมทั้งทักษะการประกอบนาฬิการะบบกลไกของ Seiko ในคอลเล็กชั่นต้นแบบที่มอบความงาม คุณภาพ และประสิทธิภาพการทำงานที่คงอยู่อย่างยาวนานในแบบญี่ปุ่น

ซีรีส์

ผลิตภัณฑ์เลื่องชื่อ

เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน

เพิ่มเติม