Presage ผสมผสานสุนทรียศาสตร์ของญี่ปุ่นเข้ากับหัตถศิลป์ดั้งเดิม รวมทั้งทักษะการประกอบนาฬิการะบบกลไกของ Seiko ในคอลเล็กชั่นต้นแบบที่มอบความงาม คุณภาพ และประสิทธิภาพการทำงานที่คงอยู่อย่างยาวนานในแบบญี่ปุ่น

    ข่าวสาร

    ซีรีส์

    ผลิตภัณฑ์เลื่องชื่อ

    ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน

    หน้าพิเศษ