> วิธีการรักษาคุณภาพของนาฬิกา > บริการหลังการขาย

บริการหลังการขาย

หมายเหตุเกี่ยวกับการรับประกันและการซ่อม

ติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้หรือศูนย์บริการลูกค้าของ SEIKO สำหรับการซ่อมหรือการล้างเครื่อง

หากอยู่ภายในระยะเวลารับประกัน โปรดแสดงใบรับรองการรับประกันเพื่อรับบริการซ่อมแซม

ขอบเขตของการรับประกันจะระบุไว้ในใบรับรองการรับประกัน
โปรดอ่านใบรับรองดังกล่าวอย่างละเอียดและเก็บไว้ให้ดี

สำหรับบริการซ่อมแซมหลังจากระยะเวลารับประกันหมดอายุ หากสามารถคืนค่าฟังก์ชันของนาฬิกาได้ด้วยการซ่อมแซม เราจะดำเนินการซ่อมแซมให้เมื่อได้รับคำขอและการชำระเงินแล้ว

การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ใช้งานได้

โปรดทราบว่าหากชิ้นส่วนเดิมไม่มีแล้ว จะมีการแทนที่ด้วยชิ้นส่วนอื่นที่อาจมีรูปลักษณ์ภายนอกต่างจากของเดิม

การตรวจสอบและการปรับเปลี่ยนโดยการแยกชิ้นส่วนและทำความสะอาด (การล้างเครื่อง)

ขอแนะนำให้มีการตรวจสอบและการปรับเปลี่ยนโดยการแยกชิ้นส่วนและทำความสะอาด (การยกเครื่อง) เป็นระยะๆ ทุก 3 ถึง 4 ปีโดยประมาณเพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดของนาฬิกาไว้ในระยะยาว ตามสภาวะการใช้งาน น้ำมันที่รักษาสภาพของชิ้นส่วนกลไกของนาฬิกาอาจเสื่อมสภาพ ชิ้นส่วนอาจเกิดการขีดข่วนเนื่องจากน้ำมันปนเปื้อน ซึ่งอาจส่งผลให้นาฬิกาหยุดเดินในที่สุด
เนื่องจากชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ยางกันรั่ว อาจเสื่อมสภาพ สมรรถนะการกันน้ำอาจลดลงเนื่องจากการแทรกซึมของเหงื่อและความชื้น
โปรดติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้สำหรับการตรวจสอบและการปรับเปลี่ยนโดยการแยกชิ้นส่วนและทำความสะอาด (การยกเครื่อง) สำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนโปรดระบุ “ชิ้นส่วนอะไหล่ SEIKO ของแท้” เวลาขอการตรวจสอบและการปรับเปลี่ยนโดยการแยกชิ้นส่วนและทำความสะอาด (การยกเครื่อง) โปรดตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนยางกันรั่วและพินกดใหม่ด้วย

เมื่อนาฬิกาได้รับการตรวจสอบและการปรับเปลี่ยนโดยการแยกชิ้นส่วนและทำความสะอาด (การล้างเครื่อง) แล้ว นาฬิกาอาจได้รับการเปลี่ยนกลไก

ข้อควรระวัง

ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้นาฬิกาของนักดำน้ำที่อาจทำให้ชิ้นส่วนภายในหรือเครื่องนาฬิการวมถึงตัวเรือนหรือสายนาฬิกาได้รับผลกระทบ เราขอแนะนำให้คุณล้างเครื่องนาฬิกาอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 3 หรือ 4 ปี