> ฟังก์ชั่นชาร์จไฟจากพลังงานโซลาร์ > เกี่ยวกับพลังงาน

เกี่ยวกับพลังงาน

เมื่อพลังงานที่เก็บไว้ในนาฬิกาหมดลง เข็มวินาทีจะเริ่มเดินครั้งละสองวินาที

หากพลังงานหมดนาฬิกาจะหยุด

หากเข็มวินาทีเริ่มเดินครั้งละสองวินาทีให้ชาร์จนาฬิกาให้เต็ม

วิธีชาร์จแบตเตอรี่

คำแนะนำเวลาในการชาร์จ