> ข้อมูลจำเพาะ > ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ

หมายเลขเครื่อง

V131 / V145 / V147 / V157 / V158

1. คุณสมบัติ

3 เข็มนาฬิกา (ชั่วโมง, นาที, วินาที) แสดงวันที่ (ไม่รวม V131)

2. ความถี่ของคริสตัลออสซิลเลเตอร์

32,768 Hz (Hz = Hertz รอบต่อวินาที)

3. การเดินช้า/เดินเร็ว (อัตราต่อเดือน)

เฉลี่ยการเดินช้า/เดินเร็วต่อเดือน ± 15 วินาที
(เฉพาะเมื่อสวมใส่ข้อมือในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 5 °C และ 35 °C)

4. ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน

-10 °C ~ +60 °C

5. ระบบขับเคลื่อน

มอเตอร์สารเดนิ 3 ชิ้น

6. แหล่งที่มาของพลังงาน

แบตเตอรี่สำรอง 1 ก้อน

7. อัตราการสำรองลาน

V131/V145: ประมาณ 6 เดือน
V147/V157/V158: ประมาณ 10 เดือน

8. IC (วงจรรวม)

ออสซิลเลเตอร์ ตัวแบ่งความถี่ และวงจรขับเคลื่อน C-MOSIC, 1 ชิ้น

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์