> การแก้ปัญหา > การแก้ปัญหา

การแก้ปัญหา

นาฬิกาหยุดเดิน

พลังงานหมดลงอย่างสมบูรณ์หรือต่ำ
หากคุณสวมใส่นาฬิกาทุกวันและสิ่งนี้เกิดขึ้น สาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดคือนาฬิกาถูกปกปิดภายใต้แขนเสื้อหรือเสื้อผ้าอื่นๆ เมื่อคุณสวมใส่และไม่ได้รับแสงเพียงพอ

ชาร์จแบตเตอรี่ให้เพียงพอจนกว่าเข็มวินาทีเดินทุกๆ วินาที

เมื่อคุณสวมใส่นาฬิกา พยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่านาฬิกาไม่ได้ถูกปกปิดไว้ภายใต้แขนเสื้อหรือเสื้อผ้าอื่น ๆ นอกจากนี้เมื่อคุณถอดนาฬิกา ให้วางไว้ในที่ๆ มีแสงสว่าง

เข็มวินาทีจะเดินทุกสองวินาที

พลังงานหมดลงอย่างสมบูรณ์หรือต่ำ
หากคุณสวมใส่นาฬิกาทุกวันและสิ่งนี้เกิดขึ้น สาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดคือนาฬิกาถูกปกปิดภายใต้แขนเสื้อหรือเสื้อผ้าอื่นๆ เมื่อคุณสวมใส่และไม่ได้รับแสงเพียงพอ

ชาร์จแบตเตอรี่ให้เพียงพอจนกว่าเข็มวินาทีเดินทุกๆ วินาที

เมื่อคุณสวมใส่นาฬิกา พยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่านาฬิกาไม่ได้ถูกปกปิดไว้ภายใต้แขนเสื้อหรือเสื้อผ้าอื่น ๆ นอกจากนี้เมื่อคุณถอดนาฬิกา ให้วางไว้ในที่ๆ มีแสงสว่าง

นาฬิกาที่หยุดเดินนั้นจะได้รับแสงเพียงพอนานกว่า “เวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จนาฬิกาอย่างเต็มที่” อย่างไรก็ตามนาฬิกาดังกล่าวจะไม่กลับมาเดินตามปกติเป็นเวลาหนึ่งวินาทีหรือแม้กระทั่งจะไม่เริ่มทำงาน

แสงสว่างมีความเข้มน้อยเกินไป
ต้องใช้เวลามากขึ้นในการชาร์จนาฬิกาให้เต็ม

เวลาในการชาร์จจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเข้มของแสง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาในการชาร์จ ดู คำแนะนำเวลาในการชาร์จ

 

นาฬิกาเดินเร็ว/เดินช้าไปชั่วขณะ

นาฬิกาถูกทิ้งไว้ในสถานที่ที่มีอุณภูมิสูงหรือต่ำมากเป็นเวลานาน

หากนาฬิกากลับไปที่อุณหภูมิห้อง ความเที่ยงตรงจะกลับสู่สถานะดั้งเดิม
หากไม่กลับสู่สถานะดั้งเดิม ให้ติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้

 

นาฬิกาวางไว้ใกล้กับวัตถุที่มีสนามแม่เหล็กแรงมาก

ความแม่นยำตามปกติจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อนาฬิกาอยู่ห่างจากการสัมผัสใกล้ชิดกับแหล่งแม่เหล็ก หากเกิดกรณีนี้ขึ้นบ่อยๆ โปรดติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้

 

คุณทำนาฬิกาตก กระแทกกับพื้นผิวแข็ง หรือสวมใส่ในขณะที่เล่นกีฬา
นาฬิกาได้รับแรงสั่นสะเทือนรุนแรง

หลังจากตั้งเวลาแล้วนาฬิกายังคงเดินไม่ตรง ให้ติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้

 

วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ เวลา 12:00 น.

ตั้งค่า AM/PM ไม่ถูกต้อง

เลื่อนเวลาไปอีก 12 ชั่วโมง

หน้าปัดมีอาการเบลอ

มีน้ำปริมาณเล็กน้อยเข้าไปในนาฬิกาเนื่องจากการเสื่อมสภาพของยางกันรั่ว ฯลฯ

ให้ติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้

 

ติดต่อผู้ค้าปลีกที่ซื้อนาฬิกาสำหรับปัญหาอื่นๆ ที่มี