> วิธีการรักษาคุณภาพของนาฬิกา > แหล่งพลังงาน

แหล่งพลังงาน

แบตเตอรี่ที่ใช้ในนาฬิกาเรือนนี้เป็นแบตเตอรี่สำรองพิเศษซึ่งแตกต่างจากแบตเตอรี่ทั่วไป
แบตเตอรี่สำรองไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เป็นระยะ ต่างจากแบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ทั่วไป

ความจุหรือประสิทธิภาพการชาร์จอาจค่อยๆ ลดลง เนื่องจากการใช้งานในระยะยาวหรือสภาพแวดล้อมการทำงาน
นอกจากนี้การใช้งานในระยะยาวอาจลดระยะเวลาในการชาร์จลง เนื่องจากการสึกหรอ, การปนเปื้อน, สภาพของสารหล่อลื่นของชิ้นส่วนกลไก ฯลฯ จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมเมื่อประสิทธิภาพลดลง

คำเตือน

หมายเหตุเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรอง

อย่าถอดแบตเตอรี่สำรองออกจากนาฬิกา
การเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะอย่างมืออาชีพ โปรดสอบถามร้านค้าที่จำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรอง

การติดตั้งแบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ทั่วไปสามารถสร้างความร้อนที่อาจทำให้เกิดการระเบิดและการเผาไหม้ได้

ฟังก์ชั่นป้องกันการชาร์จมากเกินไป

เมื่อแบตเตอรี่สำรองถูกชาร์จเต็มแล้ว ฟังก์ชั่นการป้องกันการชาร์จเกินจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการชาร์จเพิ่มเติม
ทำให้ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดจากการชาร์จมากเกินไป ไม่ว่าจะมีการชาร์จแบตเตอรี่สำรองมากเกินกว่า “เวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จนาฬิกาให้เต็ม”

สำหรับเวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ ให้ดูที่ คำแนะนำเวลาในการชาร์จ

คำเตือน

หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จนาฬิกา

เมื่อชาร์จนาฬิกา อย่าวางนาฬิกาไว้ใกล้แหล่งกำเนิดแสงจ้า เช่น อุปกรณ์ให้แสงสว่างสำหรับถ่ายภาพ, สปอตไลท์หรือหลอดไส้ เนื่องจากนาฬิกาอาจมีความร้อนสูงเกินไปทำให้ชิ้นส่วนภายในเสียหายได้

เมื่อชาร์จนาฬิกาด้วยการตากแดดโดยตรง ให้หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงได้ง่าย เช่น แผงหน้าปัดรถยนต์

รักษาอุณหภูมิของนาฬิกาให้ต่ำกว่า 60°C เสมอ