> ฟังก์ชั่นชาร์จไฟจากพลังงานโซลาร์ > การชาร์จแบตเตอรี่

การชาร์จแบตเตอรี่

วิธีชาร์จแบตเตอรี่

ให้หน้าปัดนาฬิกาถูกแสงสว่างเพื่อชาร์จนาฬิกา

Charging-1 AQ

เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของนาฬิกา ให้ชาร์จนาฬิกาให้เพียงพออยู่เสมอ

Charging-2 AQ

ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ พลังงานของนาฬิกามีแนวโน้มที่จะหมดลง ส่งผลให้นาฬิกาหยุดการทำงาน:

นาฬิกาถูกปกปิดอยู่ภายใต้แขนเสื้อ

นาฬิกาถูกใช้หรือเก็บไว้ในสภาพที่ไม่สามารถสัมผัสแสงเป็นเวลานาน

ใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่านาฬิกาไม่ร้อนขณะที่ชาร์จ (ช่วงอุณหภูมิการทำงานคือ -10°C ถึง +60°C)

เมื่อคุณเริ่มใช้งานนาฬิกาเป็นครั้งแรกหรือเริ่มใช้งานหลังจากที่นาฬิกาหยุดเนื่องจากไม่มีการชาร์จ ให้ชาร์จนาฬิกาให้เพียงพอโดยใช้ตาราง คำแนะนำเวลาในการชาร์จ เป็นแนวทาง

คำแนะนำเวลาในการชาร์จ

ชาร์จนาฬิกาโดยใช้เวลาด้านล่างเป็นแนวทาง

ตัวเลขของ “เวลาที่ใช้ในการชาร์จนาฬิกาเพื่อให้เริ่มเดินเป็นทุกๆ ช่วงหนึ่งวินาที” เป็นการประมาณเวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จนาฬิกาที่หยุดเดิน โดยการนำนาฬิกาหันเข้าหาแสงสว่างจนกว่าจะเริ่มเดินเป็นทุกๆ ช่วงหนึ่งวินาทีอย่างคงที่ แม้ว่าจะมีการชาร์จนาฬิกาบางช่วงเป็นระยะเวลาสั้นๆ นาฬิกาก็จะกลับมาเดินเป็นทุกๆ ช่วงหนึ่งวินาที แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะกลับมาสู่การเดินแบบครั้งละสองวินาทีในอีกไม่ช้า เวลาในการชาร์จในตารางนี้เป็นแนวทางคร่าวๆ สำหรับเวลาในการชาร์จที่เพียงพอ

เวลาในการชาร์จที่ต้องการอาจแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยขึ้นอยู่กับรุ่นของนาฬิกา

V131

ความสว่าง
lx (LUX)

แหล่งกำเนิดแสง

เงื่อนไข (ตัวอย่าง)

เวลาที่ใช้ในการชาร์จนาฬิกา

เวลาที่ใช้ในการชาร์จนาฬิกาเพื่อให้เริ่มเดินเป็นทุกๆ ช่วงหนึ่งวินาที

เวลาที่ใช้ในการชาร์จนาฬิกาเป็นเวลา 1 วัน

700

แสงไฟฟลูออเรสเซนต์

สำนักงานทั่วไป

-

16 ชั่วโมง

1.8 ชั่วโมง

3,000

แสงไฟฟลูออเรสเซนต์

30W 20 ซม.

90 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง

30 นาที

10,000

แสงแดด

วันที่มีเมฆมาก

30 ชั่วโมง

1.2 ชั่วโมง

8 นาที

100,000

แสงแดด

วันที่มีแดด (ภายใต้แสงแดดโดยตรงในฤดูร้อน)

10 ชั่วโมง

6 นาที

1 นาที

V145

ความสว่าง
lx (LUX)

แหล่งกำเนิดแสง

เงื่อนไข (ตัวอย่าง)

เวลาที่ใช้ในการชาร์จนาฬิกา

เวลาที่ใช้ในการชาร์จนาฬิกาเพื่อให้เริ่มเดินเป็นทุกๆ ช่วงหนึ่งวินาที

เวลาที่ใช้ในการชาร์จนาฬิกาเป็นเวลา 1 วัน

700

แสงไฟฟลูออเรสเซนต์

สำนักงานทั่วไป

175 ชั่วโมง

11 ชั่วโมง

50 นาที

3,000

แสงไฟฟลูออเรสเซนต์

30W 20 ซม.

40 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

10 นาที

10,000

แสงแดด

วันที่มีเมฆมาก

10 ชั่วโมง

30 นาที

3 นาที

100,000

แสงแดด

วันที่มีแดด (ภายใต้แสงแดดโดยตรงในฤดูร้อน)

3 ชั่วโมง

6 นาที

1 นาที

V147 / V157 / V158

ความสว่าง
lx (LUX)

แหล่งกำเนิดแสง

เงื่อนไข (ตัวอย่าง)

เวลาที่ใช้ในการชาร์จนาฬิกา

เวลาที่ใช้ในการชาร์จนาฬิกาเพื่อให้เริ่มเดินเป็นทุกๆ ช่วงหนึ่งวินาที

เวลาที่ใช้ในการชาร์จนาฬิกาเป็นเวลา 1 วัน

700

แสงไฟฟลูออเรสเซนต์

สำนักงานทั่วไป

-

25 ชั่วโมง

1.8 ชั่วโมง

3,000

แสงไฟฟลูออเรสเซนต์

30W 20 ซม.

120 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

30 นาที

10,000

แสงแดด

วันที่มีเมฆมาก

35 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

10 นาที

100,000

แสงแดด

วันที่มีแดด (ภายใต้แสงแดดโดยตรงในฤดูร้อน)

9 ชั่วโมง

24 นาที

2 นาที