> วิธีการใช้งาน > คุณลักษณะ

คุณลักษณะ

สมรรถนะการกันน้ำสำหรับการดำน้ำ:

นาฬิกาเรือนนี้มาพร้อมกับสมรรถนะการกันน้ำที่จะใช้ในการดำน้ำได้เป็นเวลานานด้วยถังดำน้ำ (ไม่สามารถใช้กับการดำน้ำระยะยาวโดยใช้ก๊าซฮีเลียม)

ฟังก์ชั่นการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์:

นาฬิกาทำงานขณะชาร์จไฟฟ้าโดยการแปลงแสงที่ได้รับจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่อยู่ใต้หน้าปัดให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเว้นแต่พลังงานที่เหลืออยู่จะเพียงพอ
ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเว้นแต่พลังงานที่เหลืออยู่จะเพียงพอ
วิธีชาร์จแบตเตอรี่
คำแนะนำเวลาในการชาร์จ
แหล่งพลังงาน