> วิธีการรักษาคุณภาพของนาฬิกา > การใช้ตะขอแบบพับสามชั้นสำหรับสายหนัง (ตะขอแบบพิเศษ)

การใช้ตะขอแบบพับสามชั้นสำหรับสายหนัง (ตะขอแบบพิเศษ)

ตะขอชนิดพิเศษมีอยู่ 3 แบบดังนี้

หากตะขอนาฬิกาที่มาพร้อมกับนาฬิกาที่คุณซื้อจัดอยู่ในประเภทที่นำเสนอนี้ สามารถแยกประเภทได้จากข้อมูลที่แจ้งกำกับ

A Type

 1. ยกตะขอขึ้นเพื่อปลดล็อค

 2. Special clasps A-1 + Special clasps A-1

  ห่วงที่เลื่อนไม่ได้

  ห่วงที่เคลื่อนที่ได้

  หัวกดล็อค

  แผ่นปิด

 3. เปิดตัวแผ่นปิด

 4. Special clasps A-2
 5. ถอดพินออกจากรูปรับความยาว เลื่อนสายไปด้านซ้ายและขวา แล้วสอดพินเข้าที่รูปรับความยาวให้ได้ระยะที่เหมาะสม

 6. Special clasps A-3 + Special clasps A-3

  พิน

  รูปรับความยาว

 7. ยึดแผ่นปิด

 8. อย่าดันแผ่นปิดแรงเกินไป

  Special clasps A-4

  ขณะยึดตะขอ ให้สอดปลายสายเข้าที่ห่วงที่เคลื่อนที่ได้และห่วงที่เลื่อนไม่ได้ จากนั้นยึดหัวล็อคให้แน่น

B Type

Special clasps C-0
 1. ในขณะที่กดปุ่มกดทั้งสองด้านของแผ่นปิด ให้ยกขึ้นเพื่อเปิดตะขอ

 2. Special clasps C-1 + Special clasps B-1.1

  ปุ่มกด

 3. ถอดพินออกจากรูปรับความยาว เลื่อนสายไปด้านซ้ายและขวา แล้วสอดพินกลับเข้าที่รูปรับความยาวให้ได้ระยะที่เหมาะสม กดหัวล็อคแล้วยึดตะขอ

 4. Special clasps C-2 + Special clasps C-2

  หัวกดล็อค

  พิน

  รูปรับความยาว

C Type

Special clasps B-0
Special clasps B-0-1

การสวมใส่และถอดนาฬิกา

 1. ในขณะที่กดปุ่มกดทั้งสองด้านของแผ่นปิด ให้ดึงสายรัดออกจากห่วงที่เคลื่อนที่ได้และห่วงที่เคลื่อนที่ไม่ได้่ จากนั้นเปิดตะขอ

 2. Special clasps B-1.1 + Special clasps B-1.1

  ห่วงที่เลื่อนไม่ได้

  ห่วงที่เคลื่อนที่ได้

  หัวกดล็อค

  แผ่นปิด

  ปุ่มกด

 3. ให้ปลายสายเข้าไปอยู่ในห่วงที่เคลื่อนที่ได้และห่วงที่เลื่อนไม่ได้ จากนั้นยึดตัวล็อคโดยกดที่ตะขอ

 4. Special clasps B-1.2

การปรับความยาวสาย

 1. ในขณะที่กดปุ่มกดทั้งสองด้านของแผ่นปิด ให้ดึงสายรัดออกจากห่วงที่เคลื่อนที่ได้และห่วงที่เคลื่อนที่ไม่ได้่ จากนั้นเปิดตะขอ

 2. Special clasps B-1.1 + Special clasps B-1.1

  ห่วงที่เลื่อนไม่ได้

  ห่วงที่เคลื่อนที่ได้

  หัวกดล็อค

  แผ่นปิด

  ปุ่มกด

 3. กดปุ่มกดอีกครั้งเพื่อปลดขาตะขอ

 4. Special clasps B-2.2
 5. ดึงพินออกจากรูปรับความยาวที่ตัวสาย เลื่อนสายเพื่อปรับความยาวและค้นหารูที่เหมาะสม กดพินเข้าที่รู

 6. Special clasps B-2.3 + Special clasps A-2.3

  พิน

  รูปรับความยาว

  Special clasps B-2.3.1 + Special clasps A-2.3.1

  พิน

  รูปรับความยาว

 7. ยึดแผ่นปิด

 8. Special clasps B-2.4