> วิธีการใช้งาน > ก่อนการใช้งาน

ก่อนการใช้งาน

ตรวจสอบดูว่าได้ชาร์จนาฬิกาให้เพียงพอ

นาฬิกาทำงานขณะกำลังชาร์จไฟฟ้าโดยแปลงแสงที่ได้รับบนหน้าปัดเป็นพลังงานไฟฟ้า จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเว้นแต่พลังงานที่เหลืออยู่จะเพียงพอ

วางหรือจัดเก็บในตำแหน่งที่ได้รับแสง, ฯลฯ เพื่อชาร์จไฟให้เพียงพอ

ปริมาณพลังงานที่เก็บไว้ในนาฬิกาสามารถตรวจสอบได้โดยการเคลื่อนไหวของเข็มวินาที

การเดินครั้งละสองวินาทีด้วยเข็มวินาทีเป็นสัญญาณว่าพลังงานของนาฬิกาใกล้จะหมดลง (สำหรับรุ่นที่มีเข็มวินาที)

ชาร์จแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์

วิธีชาร์จแบตเตอรี่

คำแนะนำเวลาในการชาร์จ