> วิธีการใช้งาน > วิธีการตั้งเวลา (สำหรับรุ่นที่มีสองหรือสามเข็ม)

วิธีการตั้งเวลา (สำหรับรุ่นที่มีสองหรือสามเข็ม)

รุ่นที่มีสองเข็ม

รุ่นที่มีสามเข็ม

AQ_Set Time-2 hands
AQ_Set Time-3 hands
 1. ดึงเม็ดมะยมออกมา

 2. หากนาฬิกาของคุณมีสามเข็ม ให้ดึงเม็ดมะยมออกเมื่อเข็มวินาทีอยู่ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา
  (เข็มวินาทีจะหยุดลง)

  สำหรับรุ่นที่ใช้เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู กรุณาปลดล็อคเม็ดมะยมก่อนใช้งาน

  AQ_Set Time-1-2
 3. หมุนเม็ดมะยมเพื่อตั้งเวลา

 4. ในการตั้งเวลาให้เที่ยงตรง ให้หมุนเข็มนาทีไป 4 ถึง 5 นาทีล่วงหน้า แล้วหมุนกลับไปที่เวลาที่ถูกต้อง

  AQ_Set Time-1-3
 5. ดันเม็ดมะยมกลับเข้าสู่ตำแหน่งปกติ

 6. หากนาฬิกาของคุณมีสามเข็ม ให้กดเม็ดมะยมกลับเข้าไปพร้อมกันพร้อมสัญญาณเวลา

  บริการสัญญาณเวลาโทรศัพท์จะมีประโยชน์สำหรับการตั้งเข็มวินาที

  สำหรับรุ่นที่ใช้เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู กรุณาล็อคเม็ดมะยมหลังใช้งาน

  AQ_Set Time-1-4