> ข้อมูลจำเพาะ > ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ

หมายเลขเครื่อง

V114 / V115 / V116

V111 / V117 / V131

V137 / V138

V147 / V157 / V158

V187

1. คุณสมบัติ

นาฬิกาพื้นฐานสองเข็ม (เข็มชั่วโมงและเข็มนาที)

นาฬิกาพื้นฐานสามเข็ม (เข็มชั่วโมง นาที และวินาที)

นาฬิกาพื้นฐานสามเข็ม (เข็มชั่วโมง นาที และวินาที) การแสดงวันที่

2. ความถี่ของคริสตัลออสซิลเลเตอร์

32,768 Hz (Hz = Hertz รอบต่อวินาที)

3. การเดินช้า/เดินเร็ว (อัตราต่อเดือน)

เฉลี่ยการเดืนช้า/เดินเร็วต่อเดือน ±15 วินาที (หากสวมใส่บนข้อมือในช่วงอุณหภูมิ 5 °C ถึง 35 °C)

4. ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน

-10 °C ~ +60 °C

5. ระบบขับเคลื่อน

มอเตอร์การเดืน (เข็มชั่วโมงและเข็มนาที)

มอเตอร์การเดืน (เข็มชั่วโมง นาที และวินาที)

มอเตอร์การเดืน (เข็มชั่วโมง นาที และวินาที) การแสดงวันที่

6. แหล่งที่มาของพลังงาน

แบตเตอรี่สำรอง 1 ก้อน

7. อัตราการสำรองลาน

ประมาณ 12 เดือน

ประมาณ 6 เดือน

ประมาณ 10 เดือน

ประมาณ 2 เดือน

8. IC (วงจรรวม)

ออสซิลเลเตอร์ ตัวแบ่งความถี่ และวงจรขับเคลื่อน C-MOSIC, 1 ชิ้น

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

หมายเลขเครื่อง

V181

1. คุณสมบัติ

นาฬิกาพื้นฐานสามเข็ม (เข็มชั่วโมง นาที และวินาที)

2. ความถี่ของคริสตัลออสซิลเลเตอร์

32,768 Hz (Hz = Hertz รอบต่อวินาที)

3. การเดินช้า/เดินเร็ว (อัตราต่อเดือน)

เฉลี่ยการเดืนช้า/เดินเร็วต่อเดือน ±20 วินาที (หากสวมใส่บนข้อมือในช่วงอุณหภูมิ 5 °C ถึง 35 °C)

4. ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน

-5 °C ~ +50 °C

5. ระบบขับเคลื่อน

มอเตอร์การเดืน (เข็มชั่วโมง นาที และวินาที)

6. แหล่งที่มาของพลังงาน

แบตเตอรี่สำรอง 1 ก้อน

7. อัตราการสำรองลาน

ประมาณ 2 เดือน

8. IC (วงจรรวม)

ออสซิลเลเตอร์ ตัวแบ่งความถี่ และวงจรขับเคลื่อน C-MOSIC, 1 ชิ้น

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์