> วิธีการรักษาคุณภาพของนาฬิกา > การดูแลประจำวัน

การดูแลประจำวัน

นาฬิกาต้องได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีเสมอ

ห้ามล้างนาฬิกาขณะที่เม็ดมะยมยื่นออกมา

เช็ดคราบความชื้น เหงื่อ หรือฝุ่นผงออกด้วยผ้านิ่ม

หลังจากที่นาฬิกาโดนน้ำทะเลมา โปรดอย่าลืมล้างนาฬิกาในน้ำสะอาดบริสุทธิ์ และค่อยๆ เช็ดนาฬิกาให้แห้ง
อย่าให้นาฬิกาโดนน้ำที่ไหลจากก๊อกน้ำโดยตรง ใส่น้ำลงในชามก่อนจากนั้นจึงแช่นาฬิกาไว้ในน้ำเพื่อล้าง

หากนาฬิกาเป็นแบบ“ไม่กันน้ำ”หรือ“กันแค่น้ำกระเซ็น” กรุณาอย่านำนาฬิกาไปล้างน้ำ
สมรรถนะและประเภท
สมรรถนะการกันน้ำ

หมุนเม็ดมะยมเป็นครั้งคราว

โปรดหมุนเม็ดมะยมเป็นครั้งคราว เพื่อป้องกันการสึกหรอของเม็ดมะยม

ควรทำตามวิธีเดียวกับเม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู
เม็ดมะยม