> ฟังก์ชั่นชาร์จไฟจากพลังงานโซลาร์ > การชาร์จแบตเตอรี่

การชาร์จแบตเตอรี่

วิธีชาร์จแบตเตอรี่

ให้หน้าปัดนาฬิกาถูกแสงสว่างเพื่อชาร์จนาฬิกา

Charging-1 AQ

เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของนาฬิกา ให้ชาร์จนาฬิกาให้เพียงพออยู่เสมอ

Charging-2 AQ

ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ พลังงานของนาฬิกามีแนวโน้มที่จะหมดลง ส่งผลให้นาฬิกาหยุดการทำงาน:

นาฬิกาถูกปกปิดอยู่ภายใต้แขนเสื้อ

นาฬิกาถูกใช้หรือเก็บไว้ในสภาพที่ไม่สามารถสัมผัสแสงเป็นเวลานาน

ใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่านาฬิกาไม่ร้อนขณะที่ชาร์จ (ช่วงอุณหภูมิการทำงานคือ -10°C ถึง +60°C)

เมื่อคุณเริ่มใช้งานนาฬิกาเป็นครั้งแรกหรือเริ่มใช้งานหลังจากที่นาฬิกาหยุดเนื่องจากไม่มีการชาร์จ ให้ชาร์จนาฬิกาให้เพียงพอโดยใช้ตาราง คำแนะนำเวลาในการชาร์จ เป็นแนวทาง

การเดินครั้งละสองวินาทีด้วยเข็มวินาทีเป็นสัญญาณว่าพลังงานของนาฬิกาใกล้จะหมดลง (สำหรับรุ่นที่มีเข็มวินาที)

คำแนะนำเวลาในการชาร์จ

ชาร์จนาฬิกาโดยใช้เวลาด้านล่างเป็นแนวทาง

ตัวเลข “เวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จนาฬิกาเพื่อการเคลื่อนไหวเข็มอย่างมั่นคง” เป็นค่าประมาณของระยะเวลาที่จำเป็นในการให้นาฬิกาที่หยุดทำงานถูกแสงและชาร์จนาฬิกาจนกว่าจะถึงการเคลื่อนไหวของเข็มที่นิ่ง (สำหรับรุ่นที่มีเข็มวินาที: จนกว่าจะถึง ถึงการเคลื่อนที่เป็นช่วงหนึ่งวินาที)
ชาร์จนาฬิกาโดยใช้เวลาเหล่านี้เป็นแนวทาง

เวลาในการชาร์จที่ต้องการอาจแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยขึ้นอยู่กับรุ่นของนาฬิกา

V111 / V114 / V115 / V116 / V117

ความสว่าง
lx (LUX)

แหล่งกำเนิดแสง

เงื่อนไข (ตัวอย่าง)

เวลาที่ใช้ในการชาร์จนาฬิกา

เวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จนาฬิกาเพื่อการเคลื่อนไหวเข็มอย่างมั่นคง

เวลาที่ใช้ในการชาร์จนาฬิกาเป็นเวลา 1 วัน

700

แสงไฟฟลูออเรสเซนต์

สำนักงานทั่วไป

-

60 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

3,000

แสงไฟฟลูออเรสเซนต์

30W 20 ซม.

180 ชั่วโมง

10 ชั่วโมง

35 นาที

10,000

แสงแดด

วันที่มีเมฆมาก

60 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง

12 นาที

100,000

แสงแดด

วันที่มีแดด (ภายใต้แสงแดดโดยตรงในฤดูร้อน)

10 ชั่วโมง

30 นาที

2 นาที

V131 / V137 / V138

ความสว่าง
lx (LUX)

แหล่งกำเนิดแสง

เงื่อนไข (ตัวอย่าง)

เวลาที่ใช้ในการชาร์จนาฬิกา

เวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จนาฬิกาเพื่อการเคลื่อนไหวเข็มอย่างมั่นคง

เวลาที่ใช้ในการชาร์จนาฬิกาเป็นเวลา 1 วัน

700

แสงไฟฟลูออเรสเซนต์

สำนักงานทั่วไป

-

16 ชั่วโมง

110 นาที

3,000

แสงไฟฟลูออเรสเซนต์

30W 20 ซม.

90 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง

30 นาที

10,000

แสงแดด

วันที่มีเมฆมาก

30 ชั่วโมง

72 นาที

8 นาที

100,000

แสงแดด

วันที่มีแดด (ภายใต้แสงแดดโดยตรงในฤดูร้อน)

10 ชั่วโมง

6 นาที

1 นาที

V147 / V157 / V158

ความสว่าง
lx (LUX)

แหล่งกำเนิดแสง

เงื่อนไข (ตัวอย่าง)

เวลาที่ใช้ในการชาร์จนาฬิกา

เวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จนาฬิกาเพื่อการเคลื่อนไหวเข็มอย่างมั่นคง

เวลาที่ใช้ในการชาร์จนาฬิกาเป็นเวลา 1 วัน

700

แสงไฟฟลูออเรสเซนต์

สำนักงานทั่วไป

-

25 ชั่วโมง

110 นาที

3,000

แสงไฟฟลูออเรสเซนต์

30W 20 ซม.

120 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

30 นาที

10,000

แสงแดด

วันที่มีเมฆมาก

35 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

10 นาที

100,000

แสงแดด

วันที่มีแดด (ภายใต้แสงแดดโดยตรงในฤดูร้อน)

9 ชั่วโมง

24 นาที

2 นาที

V181

ความสว่าง
lx (LUX)

แหล่งกำเนิดแสง

เงื่อนไข (ตัวอย่าง)

เวลาที่ใช้ในการชาร์จนาฬิกา

เวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จนาฬิกาเพื่อการเคลื่อนไหวเข็มอย่างมั่นคง

เวลาที่ใช้ในการชาร์จนาฬิกาเป็นเวลา 1 วัน

700

แสงไฟฟลูออเรสเซนต์

สำนักงานทั่วไป

82 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

75 นาที

3,000

แสงไฟฟลูออเรสเซนต์

30W 20 ซม.

20 ชั่วโมง

78 นาที

18 นาที

10,000

แสงแดด

วันที่มีเมฆมาก

5 ชั่วโมง

18 นาที

5 นาที

100,000

แสงแดด

วันที่มีแดด (ภายใต้แสงแดดโดยตรงในฤดูร้อน)

126 นาที

6 นาที

2 นาที

V187

ความสว่าง
lx (LUX)

แหล่งกำเนิดแสง

เงื่อนไข (ตัวอย่าง)

เวลาที่ใช้ในการชาร์จนาฬิกา

เวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จนาฬิกาเพื่อการเคลื่อนไหวเข็มอย่างมั่นคง

เวลาที่ใช้ในการชาร์จนาฬิกาเป็นเวลา 1 วัน

700

แสงไฟฟลูออเรสเซนต์

สำนักงานทั่วไป

100 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

95 นาที

3,000

แสงไฟฟลูออเรสเซนต์

30W 20 ซม.

25 ชั่วโมง

96 นาที

23 นาที

10,000

แสงแดด

วันที่มีเมฆมาก

7 ชั่วโมง

24 นาที

6 นาที

100,000

แสงแดด

วันที่มีแดด (ภายใต้แสงแดดโดยตรงในฤดูร้อน)

3 ชั่วโมง

6 นาที

3 นาที