> วิธีการใช้งาน > ชื่อของชิ้นส่วนต่างๆ และหน้าที่การทำงาน

ชื่อของชิ้นส่วนต่างๆ และหน้าที่การทำงาน

AQ_Names of the parts
  1. เข็มนาที

  2. เข็มชั่วโมง

  3. เข็มวินาที

  4. วันที่และวันในสัปดาห์

  5. เม็ดมะยม

ตำแหน่งและรูปแบบจอแสดงผลอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

บางรุ่นอาจไม่มีเข็มวินาทีหรือแสดงวันที่หรือวันในสัปดาห์