ซีรีส์ Street

"ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนาฬิกาสำหรับนักดำน้ำของ Seiko รุ่นต้นแบบในปี ค.ศ. 1975
เครื่องบอกเวลารุ่นใหม่นี้มีคุณสมบัติของการป้องกันจากภายนอกอันเป็นเอกลักษณ์แบบเดียวกัน
แต่มีดีไซน์ที่กะทัดรัดยิ่งขึ้นเพื่อความสมบูรณ์แบบของการใช้ชีวิตในสังคมเมือง
"