บนบก

นาฬิการุ่นนี้เป็นเช่นนั้นทุกประการ สนับสนุนนักผจญภัยทุกก้าวย่างตลอดการเดินทาง