Japanese Garden

ความงดงามของสวนสไตล์ญี่ปุ่นที่มีองค์ประกอบที่เรียบง่าย ไม่สลับซับซ้อนแต่เต็มไปด้วยความหมาย ถูกถ่ายทอดลงบนหน้าปัดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบการจัดเรียงหิน และวาดทรายในสวน