ระบบ Kinetic Direct Drive

ระบบ Kinetic Direct Drive ของ Seiko เป็นเทคโนโลยีที่เติมเต็มอารมณ์ของผู้ใช้นาฬิกาในขณะที่มอบความสะดวกและช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน

การขึ้นลานด้วยการสวมใส่และด้วยเม็ดมะยม

เครื่องนาฬิกาแบบ Kinetic ทุกรุ่นจะสร้างพลังงานได้โดยอัตโนมัติจากการขยับและเคลื่อนไหวข้อมือของผู้สวมใส่ แต่หากเป็นแบบ Kinetic Direct Drive แล้วผู้สวมใส่ก็จะสามารถขึ้นลานด้วยเม็ดมะยมได้อีกทางหนึ่ง

ฟังก์ชั่นแสดงค่าสองแบบ

ฟังก์ชั่นแสดงค่าพลังงานสำรอง

นอกจากระดับพลังงานสำรองแล้ว
เครื่อง Kinetic Direct Drive ยังบอกได้ด้วยว่าเครื่องสามารถสร้างพลังงานได้มากน้อยเพียงใดเวลาที่เจ้าของนาฬิกาหมุนเม็ดมะยม
โดยเจ้าของนาฬิกาจะเห็นและสัมผัสได้แบบเรียลไทม์ถึงการส่งผ่านพลังงานโดยตรงจากจังหวะการหมุนเม็ดมะยมของตนไปสู่พลังงานสำรอง

จะเห็นได้ว่า Kinetic Direct Drive เป็นนาฬิกาที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้สวมใส่อย่างแท้จริง

ฟังก์ชั่นแสดงพลังงานแบบเรียลไทม์

การแสดงค่าบนหน้าปัด

ภาพยนตร์แสดงการทำงานของนาฬิกา