คำแนะนำ

Seiko จะค่อย ๆ ยุติการแนบคู่มือการใช้งานที่เป็นกระดาษกับผลิตภัณฑ์โดยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานแบบไร้กระดาษโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ กุมภาพันธ์ 2024

ตรวจสอบด้านหลังตัวเรือนนาฬิกาของคุณเพื่อหารหัส Caliber ที่สลักไว้ และอ่านคู่มือการใช้งานที่สอดคล้องกับรหัส Caliber ของนาฬิกาของคุณ

วิธีการหาหมายเลขเครื่อง

แสดงอยู่บนฝาหลัง
image
บนบัตรรับประกันสินค้า
image
รหัส Caliber คำแนะนำ
4
4R36 Instruction of 4R36 : Thai
Instruction of 4R36(Automatic Divers):Thai