คำแนะนำ

วิธีการหาหมายเลขเครื่อง

แสดงอยู่บนฝาหลัง
image
บนบัตรรับประกันสินค้า
image
รหัส Caliber คำแนะนำ
4
4R35 Instruction of 4R35 : Thai
Instruction of 4R35(Automatic Divers):Thai