ข้าพเจ้าควรทำอย่างไรหากนาฬิกาเดินเร็วหรือช้าเกินไป

ความเที่ยงตรงของนาฬิกาขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องนาฬิกาที่ใช้ กรุณาดูข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานความเที่ยงตรงที่เหมาะสมสำหรับนาฬิการุ่นของคุณในคู่มือ หากนาฬิกาของคุณเดินผิดเพี้ยนไปกว่าเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณนำนาฬิกาไปส่งที่ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย Seiko ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อรับการตรวจสอบ คุณสามารถค้นหาศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้คุณได้จากหน้าศูนย์บริการลูกค้า