ข้าพเจ้าจะซื้ออะไหล่นาฬิกาได้อย่างไร

เราไม่ขายอะไหล่ให้กับบุคคลใดโดยตรงไม่ว่าในประเทศใดในโลก หากนาฬิกาของคุณจำเป็นต้องได้รับชิ้นส่วนใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด กรุณาติดต่อศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย Seiko เพื่อรับบริการ คุณสามารถค้นหาศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้คุณได้จากหน้าศูนย์บริการลูกค้า