ข้าพเจ้าจะส่งนาฬิการุ่นเก่าไปซ่อมได้อย่างไร

หากคุณมีนาฬิการุ่นเก่าที่ต้องการซ่อม กรุณาติดต่อศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย Seiko ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ดี ในกรณีของนาฬิกาเก่านั้นเราอาจไม่มีอะไหล่เหลือแล้วจึงทำให้ไม่สามารถทำการซ่อมได้ หากเป็นเช่นนั้นจริงเราก็จำเป็นต้องส่งนาฬิกากลับคืนให้แก่คุณในสภาพเดิม แต่ขอให้คุณมั่นใจว่าเราจะใช้ความพยายามสูงสุดในการทำให้นาฬิกาของคุณใช้การได้ดี