ข้าพเจ้าจะนำนาฬิกาไปซ่อมได้ที่ใด

เราขอแนะนำให้คุณนำนาฬิกาไปซ่อมที่ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย Seiko ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ นาฬิกาเป็นอุปกรณ์ความเที่ยงตรงสูงที่อ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกดังนั้นคุณจึงควรให้ช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีแล้วและมีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลโดยใช้เครื่องมือของ Seiko เอง คุณสามารถค้นหาศูนย์บริการใกล้คุณได้จากหน้าศูนย์บริการลูกค้า