LumiBrite คืออะไร

LumiBrite คือสารเรืองแสงรุ่นใหม่ของ Seiko ที่ให้ความสว่างมากกว่าและนานกว่าโดยไม่มีการใช้สารที่มีกัมมันตภาพรังสีแต่อย่างใด

สารเรืองแสงในอดีตนั้นล้วนแล้วแต่มีการใช้สารที่มีกัมมันตภาพรังสีเพื่อให้เกิดการเรืองแสงได้ทั้งสิ้น แต่เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปแล้วจึงเกิดมีสารเรืองแสงแบบฟลูออเรสเซนท์ที่ให้ความสว่างในที่มืดได้จากการปล่อยพลังงานแสงที่กักเก็บไว้จากสภาพแวดล้อมรอบตัว วิวัฒนาการนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าสารเรืองแสงแบบฟลูออเรสเซนท์นั้นปราศจากกัมมันตภาพรังสีและอันตรายต่างๆ แต่ระยะเวลาการเรืองแสงก็จะสั้นกว่าด้วยโดยจะให้ความสว่างลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีการปลดปล่อยพลังงานสารที่กักเก็บไว้แล้ว 

สำหรับ LumiBrite นั้นเป็นสารเรืองแสงแบบฟลูออเรสเซนท์ที่ได้รับการพัฒนาไปอีกไกลให้สามารถรับพลังงานแสงได้อย่างรวดเร็วจึงทำหน้าที่เรืองแสงในความมืดได้มากกว่าและยาวนานกว่าสมกับชื่อเรียก โดยจะให้ความสว่างในระดับสูงในช่วงเริ่มแรกแล้วจึงค่อยเบาบางลง LumiBrite ปราศจากสารกัมมันตภาพรังสีจึงปลอดภัยสำหรับผู้คนและสิ่งแวดล้อม และเข้ามาทำหน้าที่ทดแทนสารเรืองแสงแบบเก่าที่มีกัมมันตภาพรังสีและสารเรืองแสงแบบฟลูออเรสเซนท์ปกติได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

1. เรืองแสงได้ยาวนานกว่า 

LumiBrite จะให้ความสว่างสูงสุดหลังสัมผัสกับแสงอาทิตย์หรือแสงจากแหล่งอื่น (แรงกว่า 500 ลักซ์) เป็นเวลาประมาณ 10 นาที ความสว่างจะลดลงเมื่ออยู่ในที่มืดแล้วราว 3-5 ชั่วโมงซึ่งนานกว่าสารเรืองแสงทั่วไปถึงกว่า 10 เท่า

2. เรืองแสงได้สว่างกว่า 

ความสว่างในที่มืดของ LumiBrite หลังกักเก็บพลังงานแสงได้นั้นสูงกว่าสารเรืองแสงแบบฟลูออเรสเซนท์ปกติและสารเรืองแสงแบบเก่าที่มีกัมมันตภาพรังสีเป็นอย่างมาก

3. ปลอดภัยสำหรับทั้งผู้คนและสิ่งแวดล้อม

ลง LumiBrite ปราศจากสารกัมมันตภาพรังสีจึงปลอดภัยสำหรับผู้คนและสิ่งแวดล้อม และเนื่องจากไม่มีข้อกฎหมายใดจำกัดการใช้งานสารนี้จึงทำให้สามารถใช้ LumiBrite เคลือบแผ่นหน้าปัดทั้งแผ่นก็ได้หากต้องการ

4. อายุการใช้งานยาวนานเกือบถาวร

LumiBrite ผลิตจากสารที่เป็นอนินทรีย์จึงสามารถคงคุณภาพได้เป็นระยะเวลานาน สามารถใช้งานได้เกือบถาวร