ระดับการกันน้ำ

โปรดดูระดับการกันน้ำที่ระบุบนฝาหลังนาฬิกาของคุณแล้วเทียบกับตารางข้างใต้เพื่อให้ทราบว่านาฬิกา Seiko ของคุณนั้นมีประสิทธิภาพในการกันน้ำเพียงใด และคุณควรจะใช้งานนาฬิกาให้เหมาะสมได้อย่างไร

เราไม่อาจรับประกันการกันน้ำของนาฬิกาตลอดไปได้เพราะว่าปะเก็นยางมีอายุการใช้งานและชิ้นส่วนบางชิ้นของนาฬิกาอาจเกิดการผิดรูปได้หากมีการกระทบกระทั่ง โปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้เพื่อคงประสิทธิภาพการกันน้ำของนาฬิกาคุณไว้ให้ได้นานที่สุด

- ใช้ผ้านุ่มเช็ดคราบความชื้น เหงื่อหรือสิ่งสกปรกหลังถอดนาฬิกาเพื่อเพิ่มความทนทานของฝาหลัง ปะเก็นและสายนาฬิกา
- หลังใส่นาฬิกากันน้ำลงทะเลให้ใช้น้ำจืดล้างแล้วใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง
- อย่าล้างทำความสะอาดนาฬิกากันน้ำขณะที่เม็ดมะยมอยู่ในจังหวะที่ดึงออก
- หลีกเลี่ยงการล้างนาฬิกาใต้น้ำก๊อกโดยตรง ให้ล้างในน้ำที่เปิดไว้ในอ่างหรือภาชนะแทน
หมายเหตุ: x = ทำได้

ระดับการกันน้ำ

น้ำกระเซ็นและฝน

ว่ายน้ำ
แล่นเรือ อาบน้ำ

แช่น้ำและดำน้ำตื้น

ดำน้ำแบบสกูบา

ดำน้ำแบบต่อเนื่อง

ไม่กันน้ำ


3 บาร์

×

5 บาร์

×

×
10 บาร์

×

×

×15 บาร์

×

×

×20 บาร์

×

×

×นาฬิกาดำน้ำ
200 เมตร

×

×

×

×


นาฬิกาดำน้ำระดับอาชีพ 1,000 เมตร

×

×

×

×

×