ข้าพเจ้าจะขอรับข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกาของข้าพเจ้าได้อย่างไร

โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Seiko ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการใกล้คุณ
ศูนย์บริการลูกค้า

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้จากเว็บไซท์ของ Seiko 
คู่มือ

หมายเหตุ

หากคุณต้องการทราบราคาของนาฬิกาที่คุณสะสมไว้ กรุณาติดต่อองค์กรที่ทำงานด้านนี้หรือเชี่ยวชาญเรื่องนาฬิกาเก่าโดยเฉพาะ โปรดทราบว่า Seiko ไม่มีการให้บริการประเมินราคาในลักษณะเช่นนี้