ข้าพเจ้าจะขอรับสมุดรับประกันได้จากที่ใด

โดยปกติแล้วคุณจะต้องได้รับสมุดรับประกันจากตัวแทนจำหน่าย ณ เวลาที่ซื้อนาฬิกา แต่หากคุณไม่ได้รับก็ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายนั้นอีกครั้งหนึ่ง เราไม่สามารถออกสมุดรับประกันเล่มใหม่ได้ ดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีตลอดช่วงระยะเวลาของการรับประกัน